Parterapi – hvornår skal vi i parterapi?

Parterapi i København

Parforhold kan være vidunderlige og forfærdelige og ofte en blanding af begge samt en masse ”midt i mellem”. Parforholdet er for mange mennesker omdrejningspunktet i vores liv. Når parforholdet er godt eller i krise kan det smitte af på andre aspekter af livet.

Mange par kan have gavn af parterapi, men hvornår bør man opsøge en parterapeut?

 

1. Du eller din partner (eller jer begge) har det ikke godt i forholdet 

Grundlæggende skal vi have det godt med vores partner. Men som med alt andet i livet er der perioder, hvor forholdet til din partner kan opleves drænende, eller at forholdet ligefrem er dødt. For enkelte – eller i enkelte perioder står det lysende klart, hvorfor man ikke har det godt i forholdet. Andre gange, kan det være svært at sætte en finger på, hvorfor det er så svært i forholdet lige nu. Begge dele er helt okay.

2. Kommunikationen er utilfredsstillende 

Alle par har konflikter. Det er helt normalt, og målet er aldrig, at konflikterne skal ophøre. De vil være der. Men vi skal helst undgå at havne i de samme konflikter for ofte, og vi skal helst kunne forsones igen, efter konflikterne er ophørt.

3. I har været igennem en livsændrende fase

Alle livsændrende faser er stressende for os. Også positive livsændringer såsom nyt job, frieri, en ønsket graviditet kræver en særlig omstillingsparathed fra vores side, som kan opleves stressende. Dødsfald i nær familie, sygdom, livskriser og andre belastninger sætter i gang i forskellige følelsesmæssige reaktioner hos os, og håndteringen af disse er ofte forskellig fra person til person. Dette kan føre til konflikter i parforholdet, hvis for eksempel den ene trækker sig, og den andre vil snakke om det. Livsændrende faser kan føre til, at vi stiller spørgsmålstegn ved parforholdet. I disse perioder kan det være en god hjælp at snakke med en parterapeut.

4. I har en oplevelse af at være ”vokset fra hinanden” 

Vi ændrer os i gennem livet. Vores partner ændrer sig igennem livet. Derfor er det ikke ualmindeligt at have en oplevelse af at være vokset i hver sin retning. Livsændrende omstændigheder ændrer ikke blot livet, men kan ændre os eller vores partner. Mange par oplever at leve separerede liv, hvor oplevelser ikke længere deles med den, man deler livet med, hvilket skaber afstand mellem parterne, hvor samhørigheden til den anden part kan forsvinde. Parterapi kan hjælpe jer til, at I kan finde hinanden igen eller hjælpe til at afklare, om i skal gå videre hver til sit.

5. I har overvejet parterapi over lang tid 

Ofte er parterapi noget vi snakker om, men som vi ikke handler på. Parterapi er både tidskrævende og kan opleves som økonomisk belastende. Ofte går ønsket om parterapi hånd i hånd med manglende overskud. Mange udtrykker en frygt for at skulle mødes ansigt til ansigt med partneren hos parterapeuten, både fordi parterapi kræver, at man både kikker ind i sig selv og ind i ens partner – og det kan være både smertefuldt og sårbart. Andre frygter at skulle konfrontere en mulig beslutning om at gå hvert til sit. Det kan være en god ide at tale med ens parterapeut om disse forbehold, da dette kan være med til at ”tage luften ud af ballonen”.

6. Forholdet mangler intimitet – enten emotionel eller fysisk 

Mangel på fysisk kontakt kan reducere den emotionelle kontakt, og mangel på emotionel kontakt kan ligeledes reducere lysten til den fysiske kontakt. Og heri ligger en ond cirkel. Hvis I ikke længere kysser, rører ved hinanden, taler med hinanden eller hvis sexlivet er stoppet op (eller er yderst begrænset), kan det være svært at finde ud af, hvordan det kan vende igen. Mange par kan have god gavn af at sætte intimitet på dagsorden og kan få god hjælp til dette hos en parterapeut.

7. Den ene part har været utro 

Utroskab er en almindelig grund til, at mange søger parterapi. Utroskab kan opleves som det ultimative tillidsbrud og er for mange parter en ”dealbreaker”. Andre ønsker at tilgive og forsones igen, men kan have svært ved at vide hvordan. Nogle er usikre på, hvordan de ønsker at komme videre, men har brug for en samtalepartner for at skabe afklaring. Ved parterapi vil begge parter blive hørt og forsøgt forstået af psykologen.

8. I ønsker at drage omsorg for og vedligeholde det gode forhold 

Parterapi kan hjælpe med at identificere gode og dårlige mønstre og hjælpe til at sikre en god kontakt. Parterapi er derfor ikke kun for par, hvor der er problemer. Mange benytter også parterapi som en slags ”årskontrol”, hvor I kan tage temperaturen på jeres parforhold og få hjælp til at øge jeres styrker samt få værktøj og små opgaver til at håndtere jeres udfordringer.

9. Diskussioner om de samme emner gentages 

Hvis diskussioner om de samme emner bliver ved med at gentage sig, uden at der opstår en enighed, er der stor risiko for, at hver konflikt skaber større afstand mellem parterne. Konflikten starter ofte ”der den slap”. Konflikterne kan på overfladen være små hverdagsting, såsom tøjvask eller opvaskemaskinen, men i bunden af konflikten kan der ligge antagelser, som stikker dybere. Disse antagelser kan være oplevelsen af ”mangel på respekt” eller ”mangel på kærlighed”, som gør at diskussionerne ofte hurtigt bliver meget betændte.

10. Uenigheder fører til voldsomme konflikter 

Uenigheder vil der altid være, når to parter skal enes og flere behov skal dækkes. Enkelte konflikter kan dog være mere skadelige for et parforhold end andre. Hvis uenigheder fører til voldsomme konflikter, kan parterapi være brugbart.

11. Det er svært at forsones efter konflikterne

Der er ofte forskelle i, hvor lang tid konflikter vedvarer. Enkelte par lever efter reglen om at forsones inden sengetid. Andre par lever i konflikten enten i ”kold krig” eller vedvarende konfliktoptrapning i længere tid. Det er vigtigt at lægge konflikterne bag sig og forsones. Her kan parterapi hjælpe, hvis I synes, dette er svært.

12. I har valgt at gå hver til sit og ønsker hjælp til dette

Måske er beslutningen allerede truffet: I ønsker begge to at gå hvert til sit, eller den ene part vil gerne bryde op. Selv ved enighed om et brud er et brud kilde til mange konflikter. Parterapi kan skabe en god ramme for de svære samtaler. Terapien kan hjælpe jer godt videre, når beslutningen er truffet.

Hvis du oplever, at et eller flere af de ovenstående punkter er rammende for, hvordan du har det i dit parforhold, er du meget velkommen til at kontakte en af vores psykologer. Tre af vores psykologer tilbyder parterapi og vil meget gerne hjælpe jer videre.

Vi ser frem til at høre fra jer.

Du kan læse mere om parterapi her: https://kognitivterapikbh.dk/parterapi/

Måske vil du også være interesseret i:

Kontakt os

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål til behandling. Vi besvarer alle henvendelser inden en hverdag.
Del denne post: