Pårørende

Psykiske udfordringer påvirker ikke kun den ramte, men også de nærmeste. Mange er slet ikke opmærksomme på dem selv, da fokus er rettet mod at hjælpe den lidende, så man fuldstændigt glemmer sig selv.

Følelser som sorg, magtesløshed, vrede og angst er helt almindelige, og det kan være udfordrende at ivaretage egne behov samt acceptere de vanskelige følelser hos både sig selv og den ramte.

Søger du en god og dygtig psykolog i København?

Få hjælp til at hjælpe

Mange, der henvender sig til os som pårørende, giver udtryk for, at de har brug for vejledning i, hvordan de bedst muligt kan hjælpe den ramte. Det kan være svært at støtte og hjælpe en angst- eller depressionsramt, uden at man selv oplever at blive en del af lidelsen.

Hvis den sygdomsramte ikke ønsker, at de pårørende tager del i behandlingsforløbet, vil enkelte samtaler hos en anden psykolog kunne være hjælpsomme.

Få hjælp til at passe på dig selv

Vi anbefaler, at man som pårørende har god kendskab til lidelsen og behandlingen for bedst muligt at kunne hjælpe. Det kan også være nødvendigt for den pårørende at få hjælp til at passe på sig selv.

Som pårørende kan det være hjælpsomt med psykologsamtaler for at lære at rumme og acceptere tanker og følelser, der kan opleves som forbudte, og som for mange opleves som skamfulde.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os, og vores psykolog Maja vil meget gerne vejlede dig til hvem af psykologerne og hvilken metode, som kan passe bedst til netop dig og dine behov og ønsker.