Supervision

Specialiseret supervision i kognitiv terapi, metakognitiv terapi eller dialektisk adfærdsterapi

Vi har bred erfaring med supervision af psykologer – til autorisation og specialist, læger, psykoterapeuter og andre faggrupper.

God vejledning er essentielt for videreudvikling af terapeutiske færdigheder, fremme etisk forsvarlig praksis og sikre høj kvalitet af dine tjenester. Er du psykolog, læge eller psykoterapeut og har brug for en erfaren supervisor med specialisering i kognitive terapiformer – er du kommet til det helt rigtige sted. Det er vores spidskompetence.

Metakognitiv terapi og depression

Vi tilbyder en stor variation af supervisionsydelser

Hvordan sikrer vi god vejledning?

God vejledning kendetegnes blandt andet af klare og tydelige rammer. Det er vigtigt at fastsætte læringsmål og forventningsafstemme forløbet fra start og undervejs. Indholdet af vejledningen er naturligvis altid til forhandling fra gang til gang, men det er vigtigt for os at sikre, at supervisionen grundlæggende er i tråd med dine mål og ønsker for supervisionsforløbet. Disse rammer er især vigtige, hvis du køber et langvarigt supervisionsforløb hos os (40 timer til autorisation), men også ved kortere forløb.

FAQ: Ofte stillede spørgsmål

I de seneste par år har min supervisor været en afgørende faktor i min personlige og faglige udvikling. Tusind tak for det.

– psykolog i autorisationsforløb

Mulige fokuspunkter for supervisionen:

Har du et bestemt fokusområde, du ønsker supervisionen skal rettes mod?

Alle emner er velkomne i supervisionen og ofte vil et supervisionsforløb indeholde mange fokusområder:

Ved metodetræning vil vi særligt opfordre dig til at kaste dig ud i rollespil og videofeedback, da dette er fremmende for en god læringsproces. Vi sørger for at skabe et trygt læringsrum, men det er helt op til dig, om du ønsker at gå ud af din comfort zone. Vi vil uanset være der for at støtte dig og hjælpe dig med at udvikle dig som terapeut.

Styrk dine faglige kompetencer

Vores psykologer, der yder supervision, har i gennemsnit over 13 års klinisk erfaring med de kognitive retninger og har naturligvis relevante videreuddannelser i kognitiv terapi, metakognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi.

Der er mulighed for at bestille en tid hos en psykolog med speciale i flere kognitive retninger.

Vi har psykologer, som kan vejlede i diagnostisering, udredning og behandling.

Sæt fokus på dig selv med personligt udviklingsarbejde

I personligt udviklingsarbejde er hovedfokus at skabe mere forståelse og indsigt i dig selv som psykolog samt blive mere bevidst på dine muligheder og begrænsninger i din rolle. Det er en anledning til at kigge indad og reflektere over, hvad du bringer med dig ind i terapirummet.

En anden del af supervision er at blive mere opmærksom på, hvordan du passer på dig selv og forebygger omsorgstræthed. Psykologer er som gruppe sårbare for at udvikle omsorgstræthed og empatitræthed – som resultat af et intenst fokus på at hjælpe andre mennesker. Vi ved, at egenterapi og supervision er forebyggende for omsorgstræthed. I det personlige udviklingsarbejde har vi derfor et særligt fokus på at hjælpe dig med at blive opmærksom på egne grænser og værdier samt inddrage mere medfølelsesorienterede strategier, således at du kan forebygge omsorgstræthed i dit virke som psykolog.

Supervision med fokus på metode

Hvis du ønsker supervision med et højt specialiseret metodefokus, er du kommet til det helt rigtige sted. Vores psykologer har lang tids erfaring med metodetræning og kan tilpasse niveauet til dit behov

Maja Dam

– Specialist kognitiv terapi

Jeg har arbejdet specialiseret med kognitiv terapi i 15 år. Jeg har en 2-årig videreuddannelse i kognitiv terapi, og jeg er i gang med en certificeringsuddannelse i metakognitiv terapi. Jeg giver vejledning på alle former for angst, OCD og stressbehandling med kognitiv terapi samt søvnbehandling med CBT-I.

Jeg har stor interesse for beskyttende faktorer for omsorgstræthed, og jeg har specialiseret mig i netop dette tema igennem flere år.

Jeg superviserer både angsttelefonens rådgivere, klinikkens psykologer samt eksterne supervisander primært med udgangspunkt i kognitiv terapi og personlig udvikling. Det er vigtigt for mig at skabe et trygt rum med respekt for dine ønsker og grænser, da jeg mener, dette er afgørende for det gode læringsrum. Kontakt mig, hvis dette lyder som noget for dig/jer.

Silje Westerheim

– Specialist kognitiv og metakognitiv terapi

Jeg har arbejdet specialiseret med kognitiv terapi i 14 år og med metakognitiv terapi i 8 år. Jeg er supervisor både på den danske og den internationale certificeringsuddannelse i MCT.
Jeg får vejledning af Adrian Wells/Hans Nordahl, og jeg har taget både level 1 og level 2 flere gange.

Jeg har særligt kompetencer i angstbehandling, BDD og OCD – og generelt lidelser, hvor der er stor tendens til overtænkning. Jeg har skrevet en bog om BDD og kropsutilfredshed, som udkommer i 2024 – så der er gode muligheder for at få specialistsupervision i BDD/kropsutilfredshed hos mig.

Jeg synes, supervision er sjovt og spændende, og jeg kan godt lide at udfordre mine supervisander til at bryde med deres comfort zone, men samtidig gør jeg meget ud af at skabe et trygt rum, som muliggør at ”lege lidt med metoden”. Min erfaring er, at supervisionsrummet, hvor dette udspiller sig, er der, hvor den faglige udvikling rykker sig mest.

Karen Aursand

– Specialist kognitiv og dialektisk adfærdsterapi

Jeg har 10 års erfaring med supervisering af psykologer på vej til autorisation og specialistuddannelse.
Jeg superviserer både på udrednings- og interventionsdelen eller som del af personligt udviklingsarbejde.

Jeg har en 2-årig specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi, 1-årig uddannelse i dialektisk adfærdsterapi og jeg har særligt kompetencer indenfor angst, depression og personlighedsforstyrrelser med kognitive terapiformer.

I supervisionsrummet er jeg optaget af at skabe et trygt læringsrum, hvor der både er plads til drøftelse og refleksion, men hvor du også udfordres fagligt. Jeg har tavshedspligt, der medvirker til tryghed samt mulighed for at drøfte klienter, reflektioner i forhold til din rolle som psykolog men også evt. udfordringer, der kan tillægges mere arbejdsmiljømæssige årsager. Hvad enten det gælder faglig eller personlig udvikling, er min force, at vi samarbejder om at finde en fælles målsætning, hvor der er plads til fleksibilitet og løbende feedback. Jeg er tilhænger af supervisionskontrakter, der medvirker til at skabe tydelige ramme og giver tryghed i supervisionsrummet. I sagssupervision/case-supervision vil jeg, afhængig af problematikken, som oftest jonglere mellem rollespil, reflekterende team og mere direkte feedback. Jeg superviserer primært med baggrund i en kognitiv referenceramme med vægt på 2. og 3. bølge.

I personlig udvikling og vejledning mht. fx psykologrollen arbejder jeg hovedsageligt ud fra medfølelsesorienterede principper (CFT), med inddragelse af metoder fra ACT og DAT. Jeg har rigtig god erfaring med at være selvafslørende og transparent i arbejdet med personlig udvikling, hvor mange ofte har brug for at få normaliseret de tanker, reflektioner og udfordringer, de møder i sin rolle som psykolog.

Kontakt os

Her kan du booke en tid direkte. Du er også velkommen til at skrive til os, hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker at blive ringet op af en af vores psykologer.

Jeg har stor interesse for beskyttende faktorer for omsorgstræthed, og jeg har specialiseret mig i netop dette tema igennem flere år.

Jeg superviserer både angsttelefonens rådgivere, klinikkens psykologer samt eksterne supervisander primært med udgangspunkt i kognitiv terapi og personlig udvikling. Det er vigtigt for mig at skabe et trygt rum med respekt for dine ønsker og grænser, da jeg mener, dette er afgørende for det gode læringsrum. Kontakt mig, hvis dette lyder som noget for dig/jer.

Jeg har særligt kompetencer i angstbehandling, BDD og OCD – og generelt lidelser, hvor der er stor tendens til overtænkning. Jeg har skrevet en bog om BDD og kropsutilfredshed, som udkommer i 2024 – så der er gode muligheder for at få specialistsupervision i BDD/kropsutilfredshed hos mig.

Jeg synes, supervision er sjovt og spændende, og jeg kan godt lide at udfordre mine supervisander til at bryde med deres comfort zone, men samtidig gør jeg meget ud af at skabe et trygt rum, som muliggør at ”lege lidt med metoden”. Min erfaring er, at supervisionsrummet, hvor dette udspiller sig, er der, hvor den faglige udvikling rykker sig mest.

Jeg har en 2-årig specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi, 1-årig uddannelse i dialektisk adfærdsterapi og jeg har særligt kompetencer indenfor angst, depression og personlighedsforstyrrelser med kognitive terapiformer.

I supervisionsrummet er jeg optaget af at skabe et trygt læringsrum, hvor der både er plads til drøftelse og refleksion, men hvor du også udfordres fagligt. Jeg har tavshedspligt, der medvirker til tryghed samt mulighed for at drøfte klienter, reflektioner i forhold til din rolle som psykolog men også evt. udfordringer, der kan tillægges mere arbejdsmiljømæssige årsager. Hvad enten det gælder faglig eller personlig udvikling, er min force, at vi samarbejder om at finde en fælles målsætning, hvor der er plads til fleksibilitet og løbende feedback. Jeg er tilhænger af supervisionskontrakter, der medvirker til at skabe tydelige ramme og giver tryghed i supervisionsrummet. I sagssupervision/case-supervision vil jeg, afhængig af problematikken, som oftest jonglere mellem rollespil, reflekterende team og mere direkte feedback. Jeg superviserer primært med baggrund i en kognitiv referenceramme med vægt på 2. og 3. bølge.

I personlig udvikling og vejledning mht. fx psykologrollen arbejder jeg hovedsageligt ud fra medfølelsesorienterede principper (CFT), med inddragelse af metoder fra ACT og DAT. Jeg har rigtig god erfaring med at være selvafslørende og transparent i arbejdet med personlig udvikling, hvor mange ofte har brug for at få normaliseret de tanker, reflektioner og udfordringer, de møder i sin rolle som psykolog.