Mød vores

Psykologer

Vores psykologer tilbyder kognitiv og metakognitiv terapi af allerhøjeste kvalitet. Det er vores ønske at hjælpe mennesker som er plaget af svære tanker og følelser med at opnå nye strategier – så de kan leve deres liv med større livskvalitet.
Få et indblik i, hvem vi er herunder

Maja Dam

Cand.psych.aut.
Specialist i psykoterapi,
Kognitiv/Metakognitiv

Jeg er medindehaver af Psykologerne Dam & Westerheim. Jeg er uddannet psykolog fra Århus universitet i 2006, og jeg er siden autoriseret af psykolognævnet. Jeg er godkendt specialist i psykoterapi/klinisk psykologi af psykologforeningen.

Jeg har gennem mine 15 år som psykolog arbejdet i forskellige privatpraksisser i København og har herigennem opnået en solid erfaring med behandling af forskellige problemstillinger. Jeg har specialiseret mig i kognitiv terapi og behandling af angst, OCD, depression, stress og søvnproblemer.

Jeg tilbyder individuel terapi til unge og voksne samt parterapi. Herudover tilbyder jeg også supervison til psykologer og andre faggrupper og afholder sammen med mine kollegaer foredrag i samarbejde med angstforeningen.

Jeg lægger vægt på, at mit arbejde er fagligt og evidensbaseret, og jeg holder mig derfor opdateret på ny viden via kurser og supervision. Jeg har en 2-årig uddannelse i kognitiv terapi, og jeg har suppleret dette med kurser i metakognitiv terapi.

Det er vigtigt for mig at du føler dig godt mødt hos mig, og jeg lægger stor vægt på, at du føler dig tryg i vores samarbejde. Det sørger jeg blandt andet for ved at møde dig med åbenhed og nærvær og samt ved at bidrage med en solid faglig baggrund, så du er sikker på at få den rette hjælp, så du igen kan få det godt.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og står på SAKTs liste over godkendte kognitive psykologer.

Jeg ser frem til at høre fra dig, og glæder mig til at hjælpe dig med de udfordringer, du står overfor.

Jeg har ledige tider. Du kan booke en tid ved at kontakte mig direkte på 29719010 eller mail: md(at)kognitivterapikbh.dk

Maja er specialiseret i:

Kontakt maja:

Silje Hansen Westerheim​

Cand.psych.aut. Specialist i psykoterapi
MCT-I certificeret (level 1 og 2), Kognitiv/Metakognitiv

Jeg er uddannet fra KU i 2009, autoriseret af psykolognævnet i 2011 og har en 2-årig videreuddannelse i kognitiv terapi. Jeg er certificeret i metakognitiv terapi samt specialist i psykoterapi/klinisk psykologi, gennem Psykologforeningen.

Det er vigtigt for mig at tilbyde evidensbaseret kvalificeret hjælp, men samtidig er det vigtigste bærende element i behandlingen vores alliance: at du har tillid til mig og et ønske om at snakke med mig. Jeg brænder for mit arbejde, og det er vigtigt for mig, at du ved, at det er mit ønske at hjælpe. Jeg er derfor tydelig, hvis jeg mener, jeg ikke kan eller er i tvivl. Hvis dette er tilfældet vil jeg hjælpe dig videre til dem, der har de rigtige kompetencer til at hjælpe dig bedst muligt.

Jeg behandler voksne og unge fra 15 år og er særlig optaget af lidelser, hvor der ses en udpræget bekymringstendens eller grubletendens, og er herudover særlig optaget af Body Dysmorphic Disorder (BDD) og søvnbehandling.

Tilgængelighed er vigtigt for mig, og mange af mine klienter kan ikke overskue, at komme ind til mig i indre by. Derfor tilbyder jeg tider i Valby onsdag, torsdag og fredag, hvor der er gode parkeringsmuligheder og ikke så mange mennesker. Jeg tilbyder også hjemmebesøg i cykelafstand fra city samt telefonkonsultationer via sikker forbindelse (fx whereby).

Du finder mig på SAKTs liste over godkendte kognitive psykologer samt MCTs liste over godkendte metakognitive terapeuter. Jeg holder jævnligt foredrag om MCT og KAT for angstlidelser – og jeg er blandt andet foredragsholder på en 2-årig specialistuddannelse for læger og psykologer.

Jeg yder supervision for psykologer på vej til autorisation – og specialist. Jeg har i flere år været supervisor for certificeringsuddannelsen i metakognitiv terapi – både den danske og den internationale – og jeg er fast supervisor i et specialafsnit for OCD i region H.

Kontakt mig endelig hvis du er interesseret i at høre mere. Kontakt mig også hvis du er i tvivl. Det er helt uforpligtende, om ikke andet kan jeg tilbyde en snak.

Jeg har lidt ventetid i øjeblikket – både for tider i København og i Valby. Min ventetid varierer fra uge til uge. Kontakt mig direkte på 30131079/sw(at)kognitivterapikbh.dk hvis du ønsker at booke en tid hos mig.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Silje er specialiseret i:

Kontakt Silje:

Karen Aursand

Cand.psych.aut.
Specialist i psykoterapi,
Kognitiv

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og har 13 års terapierfaring fra både privat praksis og psykiatrien. Jeg har særskilt arbejdet med angstlidelser, krise og stress reaktioner samt selvværdsproblematikker. 

Desuden har jeg god erfaring med depressive tilstande, søvnforstyrrelser og udfordringer i følelsesregulering, som fx jalousi og vredesproblemer.

Jeg brænder for at møde det enkelte menneske på en ikke-dømmende, engageret og respektfuld måde. I terapirummet tilstræber jeg mig derfor på at skabe et meningsfuldt, trygt og udviklende rum, hvor faglighed og evidensbaserede tilgange samtidig vægtes højt. Som psykolog føler jeg mig privilegeret til at hjælpe mennesker med at blive bevidst om at bryde uhensigtsmæssige mønstre, mhp. at kunne leve mere meningsfulde liv i større overensstemmelse med værdier og ønsker.

Jeg tilbyder terapiforløb tilrettelagt flere problematikker og aldersgrupper. Jeg har i flere år arbejdet med unge og tilbyder behandling fra 15 år og opover. Fra psykiatrien har jeg desuden 5 års specialiseret erfaring med behandling af personlighedsmæssige problematikker med vægt på emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse.

Udover behandling af specifikke lidelser har jeg indgående erfaring med pårørendearbejde, hvor jeg tilbyder samtaler for pårørende til personer med alvorlig fysisk- eller psykisk sygdom. Jeg laver også udredning og screening, fx afdækning af angstlidelser, ADHD, depression og mere personlighedsmæssige forstyrrelser.

Det er vigtigt for mig at kunne give dig tilpasset kvalificeret og evidensbaseret behandling. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og er Specialist i psykoterapi og har specialiseret mig i en række kognitive behandlingsformer: jeg har en 2-årig specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi og en 1-årig uddannelse i Dialektisk adfærdsterapi. Desuden har jeg de seneste 5 år behandlet angstlidelser med metakognitiv terapi.

I terapirummet hos mig, vil du møde en varm, erfaren og fagligt godt funderet psykolog med et stort iboende engagement for sit arbejde.

Jeg tilbyder enkelte eftermiddagstider, hvis dette er ønskeligt.

 

Karen er specialiseret i:

Kontakt Karen:

Marie Oksbjerg

Cand.psych
Kognitiv, Metakognitiv

Jeg er uddannet psykolog fra henholdsvis Aalborg Universitet (Bach.psych.) og har sidenhen taget overbygning på Københavns Universitet (Cand.psych.).

Jeg har gennem flere år været tilknyttet Psykologerne Dam & Westerheim som psykologisk konsulent, hvor jeg har bidraget til behandlingsforløb af forskelligartede problemstillinger relateret til OCD, angst, depression samt personligheds- og relationsrelaterede udfordringer. Derudover har jeg erfaring som ungerådgiver, som frivillig i depressionsforeningen og erfaring inden for det sundhedspsykologiske felt i Kræftens Bekæmpelse.

Som psykolog er jeg orienteret mod at tilpasse det terapeutiske forløb efter dine behov, hvilket betyder, at jeg arbejder indenfor flere terapimetodiske referencerammer. Det væsentligste for mig er, at du føler dig mødt, respekteret og, at vi i samarbejde kan finde den bedst mulige behandling til dig. Jeg er særligt interesseret i 3. bølge kognitiv terapi og har god erfaring med teknikker fra mindfulness/ACT-bølgen og metakognitiv terapi. Ligeledes har jeg erfaring med kognitiv adfærdsterapi og kan tilbyde hjælp indenfor denne ramme, såfremt dine udfordringer i større grad vil kunne afhjælpes gennem dette. Som en del af behandlingen vil vi sammen undersøge, hvad der vedligeholder udfordringerne, og hvordan dette kan ændres med henblik på bedre trivsel.

Jeg har interesse og erfaring i behandling af forskelligartede problemstillinger. Jeg kan særligt tilbyde hjælp til behandling af livskriser, selvværdsproblemer, almenpsykologiske problemstillinger, lette til moderate spiseforstyrrelser og angstlidelser.

Jeg vægter høj faglighed og har et stort fokus på at videreudvikle mine færdigheder som psykolog. Jeg opkvalificerer mig igennem intern og ekstern supervision med henblik på at øge mine kompetencer inden for det terapeutiske arbejde, så jeg bedst muligt kan hjælpe dig.

Jeg behandler unge og voksne fra 12 år.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder således i overensstemmelse med de etiske principper for nordiske psykologer, hvilket betyder, at jeg tilstræber at give dig den mest hensigtsmæssige hjælp.

Jeg tilbyder eftermiddagstider.

Marie er specialiseret i:

Kontakt Marie:

Hanin Salem

Cand.psych.aut., Ph.d.
Kognitiv

Jeg er uddannet psykolog fra Kings College, University of London i 2008. Jeg er autoriseret psykolog og har en Ph.d. i psykiatri fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KBH Universitet.

Jeg har igennem længere tid specialiseret mig i kognitiv adfærdsterapi og er også trænet og uddannet i metakognitiv terapi. Jeg lader mig inspirere af dette og nyere kognitive retninger i terapien.

Siden 2008 har jeg arbejdet med voksne, børn og unge, både i psykiatrien og i privatpraksis. Jeg har en solid erfaring indenfor behandling af angst, depression, stress, søvnløshed og lavt selvværd hos både unge og voksne. Tilstande kendetegnet af fastlåste tankemønstre, svære følelser og oplevelsen af begrænset handlefrihed. Jeg har også mangeårig erfaring med at arbejde med psykologiske konsekvenser af at være sygdomsramt – enten som pårørende eller som syg.

Derudover har jeg en særlig interesse for at arbejde med par og familier. Både mere bredt med at genetablere tillid i et parforhold, genfinde nærhed og omsorg for ens partner og facilitere et rum som tovholder for de svære samtaler. Samt mere specifikt når familier bliver ramt af alvorlig sygdom. Jeg har i en årrække arbejdet på Kræftens Bekæmpelse, hvor jeg har udviklet en kognitiv behandlingsmetode til familier med kræftramte børn. 

Jeg tror på, at det bærende element i behandlingen er tryghed, tillid og respekt. Jeg ser det som afgørende for, at du kan åbne op og vise sårbarhed. Det er derfor vigtigt for mig, at møde dig på en måde, der muliggør dette. Jeg stræber efter at skabe et behandlingsforløb, der passer til netop dine behov og ønsker til behandlingen.

Jeg ser et terapiforløb som et samarbejde mellem dig og mig. I terapien får du overblik over din situation. Du får viden om din tilstand, og hvorfor dine udfordringer vedvarer, og hvordan det kan blive anderledes. Det betyder meget for mig, at du efter hver session, tager noget med, som du kan bruge i hverdagen. Vi skal sammen finde metoder, der giver mening for dig og konkrete redskaber, der passer til dig, din hverdag og dine udfordringer.
Jeg hjælper dig med at bryde med uhensigtsmæssige mønstre, og du får nye færdigheder, der øger din livskvalitet. Så du kan leve det liv, du ønsker at leve. 

Jeg har stor erfaring inden for evidensbaseret behandling, men uanset hvad du har brug for, vil du altid opleve et stort engagement, omsorg og løsningsfokuseret terapi, der tager udgangspunkt i din situation, personlighed og ønsker.

Jeg tilbyder samtaler på dansk og engelsk og i nogle tilfælde på arabisk.

Jeg har ledige tider i øjeblikket. Du kan booke en tid direkte i min kalender her
Jeg glæder mig til at hjælpe dig.

Hanin er specialiseret i:

Kontakt Hanin:

Kasia Kalinowska

Cand.psych.aut.
Kognitiv, Metakognitiv

Jeg er autoriseret psykolog og er specialiseret i kognitiv samt metakognitiv terapi for voksne. Jeg har en 1-årig uddannelse indenfor udredning og 2-årig uddannelse indenfor metakognitiv terapi.

Min uddannelse er fra London Metropolitan University samt en kandidat fra Københavns Universitet, hvor jeg blev færdiguddannet januar 2009.

Jeg har lang erfaring fra både privatpraksis, psykiatri og kriseberedskab samt fra min sidste 10-årige ansættelse i et Psykoterapeutisk ambulatorie. Her har jeg arbejdet med både udredning og behandling samt supervision. Min terapeutiske ekspertise ligger i behandling af angstlidelser, depression, OCD, personlighedsforstyrrelser samt livskriser. Derudover har jeg også beskæftiget mig med parterapi. Aktuelt arbejder jeg også i Psykiatrifonden, hvilket afspejler mine værdier omkring afstigmatisering af psykiske problemer. I forhold til udredning kan jeg udrede voksne i både ADHD, personlighedsforstyrrelser samt autisme.

Uanset hvad eller hvordan problemerne udarter sig for dig, er det vigtigt for mig at have fokus på den individuelle tilgang. Jeg er desuden optaget af, at terapien skal fungere imellem sessionerne, der hvor livet leves, og er derfor orienteret mod at give konkrete værktøjer,man kan øve og bruge ude i verden. Jeg bruger metakognitive metoder til langt de fleste problematikker, dog er jeg også velbevandret i den mere klassiske kognitive terapi.

Alliancen mellem os er omdrejningspunktet i terapien. Du skal føle dig tryg, lyttet til og anerkendt, lige meget hvem du er, eller hvad du kommer med. Hos mig vil du møde en åben, venlig og engageret terapeut, som lægger op til, at terapien er et samarbejde os imellem.

Jeg har ledige tider i øjeblikket. Du kan booke en tid direkte i min kalender her.

Jeg glæder mig til vores samarbejde.

Kasia er specialiseret i:

Kontakt Kasia:

"Under mit forløb med min psykolog, har hun hjulpet mig til at indse, at mange af de ting jeg ikke troede jeg kunne ændre eller som jeg troede var en del af min personlighed. Med lige dele omsorg, humor og “skubben på” har jeg altid følt mig tryg og godt tilpas i min psykologs selskab"

Kvinde, 30 år, metakognitiv terapi for social fobi og panikangst

"Jeg har igennem flere år været plaget af OCD og angst. I forbindelse med, at jeg blev mor, blussede OCD'en desværre op for fuld lue. Terapien og de redskaber jeg har fået derigennem har hjulpet mig med at tæmme OCD'en og det betyder, at jeg i dag kan leve et liv med mindre OCD og mere livsglæde og nærvær. Vigtigst af alt kan jeg nyde livet med min datter"

Kvinde, 34 år

"Jeg går altid fra min psykolog med en “aha-oplevelse”, lettere i hovedet og følelsen af at være stærkere og mere rustet til selv at kunne håndtere tanker og situationer, jeg førhen ikke troede var muligt. De værktøjer jeg har fået af min psykolog har været guld værd, og det eneste jeg fortryder er, at jeg ikke startede hos hende noget før"

Kvinde, 30 år, terapi for angst

"Hos Silje bliver jeg altid mødt med enorm empati, nærvær og professionalisme. I trygge rammer med plads til både alvorlighed og humor, oplever jeg at blive støttet og udfordret på allerfineste vis. Det bedste er, at jeg har fået konkrete redskaber, som jeg bruger hver eneste dag og som gør mig i stand til at navigere i det, som er svært"

Kvinde, 30 år, OCD-behandling

"At starte hos Silje har været en af de bedste og vigtigste beslutninger jeg nogensinde har taget. Jeg anbefaler hende til alle jeg kender, for alle burde have en Silje, hvis man har brug for det"

Kvinde 30 år, metakognitiv terapi for angst

"Min psykolog er god til at kombinere professionalitet med varme og omsorg. Hun har været ekstremt lyttende og opmærksom på mine reaktioner og fremskridt i hele forløbet. Dette har bidraget til en følelse af samarbejde og fælles målsætning i behandlingen"

Kvinde 19 år, Behandling for BDD

"Jeg kan varmt anbefale Psykologerne Dam & Westerheim. Jeg har været gennem et forløb, hvor min psykolog har været meget professionel og behagelig. Hele forløbet har været meget trygt, og jeg har værdsat det store fokus på at anvende øvelser og værktøjer i daglidagen. Mit forløb har uden tvivl været en meget positiv oplevelse"

Kvinde, 27 år

"Jeg har været glad for mit forløb hos Psykologerne Dam & Westerheim, hvor jeg har fået hjælp til min angst. Jeg oplevede at min angst gjorde at jeg mistede kontrollen og var ked af det hele tiden. Jeg fik hjælp til, hvordan jeg kunne være med mine tanker uden at blive bange for dem. Jeg føler mig stærkere her på den anden side af forløbet"

Kvinde, 29 år

"Jeg er yderst glad for at have fundet frem til Maja fra Psykologerne Dam & Westerheim. Hun er en fantastisk hjælp for mig, i forhold til at håndtere de problematikker jeg går og døjer med i hverdagen. Jeg har allerede anbefalet psykologerne til mine nærmeste og vil fortsat gøre det. Tusind tak for hjælpen. :-)"

Mand, 29 år

"Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger til Psykologerne Dam & Westerheim, hvor jeg har været i OCD behandlingsforløb hos psykolog Maja Dam. Maja er en meget dygtig og empatisk psykolog, der har en stor viden og faglighed på OCD-området"

Kvinde, 34 år

Er du i tvivl om, hvad der er rigtigt for dig?

Kontakt os

Her kan du booke en tid direkte. Du er også velkommen til at skrive til os, hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker at blive ringet op af en af vores psykologer.

Jeg har gennem mine 15 år som psykolog arbejdet i forskellige privatpraksisser i København og har herigennem opnået en solid erfaring med behandling af forskellige problemstillinger. Jeg har specialiseret mig i kognitiv terapi og behandling af angst, OCD, depression, stress og søvnproblemer.

Jeg tilbyder individuel terapi til unge og voksne samt parterapi. Herudover tilbyder jeg også supervison til psykologer og andre faggrupper og afholder sammen med mine kollegaer foredrag i samarbejde med angstforeningen.

Jeg lægger vægt på, at mit arbejde er fagligt og evidensbaseret, og jeg holder mig derfor opdateret på ny viden via kurser og supervision. Jeg har en 2-årig uddannelse i kognitiv terapi, og jeg har suppleret dette med kurser i metakognitiv terapi.

Det er vigtigt for mig at du føler dig godt mødt hos mig, og jeg lægger stor vægt på, at du føler dig tryg i vores samarbejde. Det sørger jeg blandt andet for ved at møde dig med åbenhed og nærvær og samt ved at bidrage med en solid faglig baggrund, så du er sikker på at få den rette hjælp, så du igen kan få det godt.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og står på SAKTs liste over godkendte kognitive psykologer.

Jeg ser frem til at høre fra dig, og glæder mig til at hjælpe dig med de udfordringer, du står overfor.

Jeg har ledige tider. Du kan booke en tid ved at kontakte mig direkte på 29719010 eller mail: md(at)kognitivterapikbh.dk

Det er vigtigt for mig at tilbyde evidensbaseret kvalificeret hjælp, men samtidig er det vigtigste bærende element i behandlingen vores alliance: at du har tillid til mig og et ønske om at snakke med mig. Jeg brænder for mit arbejde, og det er vigtigt for mig, at du ved, at det er mit ønske at hjælpe. Jeg er derfor tydelig, hvis jeg mener, jeg ikke kan eller er i tvivl. Hvis dette er tilfældet vil jeg hjælpe dig videre til dem, der har de rigtige kompetencer til at hjælpe dig bedst muligt.

Jeg behandler voksne og unge fra 15 år og er særlig optaget af lidelser, hvor der ses en udpræget bekymringstendens eller grubletendens, og er herudover særlig optaget af Body Dysmorphic Disorder (BDD) og søvnbehandling.

Tilgængelighed er vigtigt for mig, og mange af mine klienter kan ikke overskue, at komme ind til mig i indre by. Derfor tilbyder jeg tider i Valby onsdag, torsdag og fredag, hvor der er gode parkeringsmuligheder og ikke så mange mennesker. Jeg tilbyder også hjemmebesøg i cykelafstand fra city samt telefonkonsultationer via sikker forbindelse (fx whereby).

Du finder mig på SAKTs liste over godkendte kognitive psykologer samt MCTs liste over godkendte metakognitive terapeuter. Jeg holder jævnligt foredrag om MCT og KAT for angstlidelser – og jeg er blandt andet foredragsholder på en 2-årig specialistuddannelse for læger og psykologer.

Jeg yder supervision for psykologer på vej til autorisation – og specialist. Jeg har i flere år været supervisor for certificeringsuddannelsen i metakognitiv terapi – både den danske og den internationale – og jeg er fast supervisor i et specialafsnit for OCD i region H.

Kontakt mig endelig hvis du er interesseret i at høre mere. Kontakt mig også hvis du er i tvivl. Det er helt uforpligtende, om ikke andet kan jeg tilbyde en snak.

Jeg har lidt ventetid i øjeblikket – både for tider i København og i Valby. Min ventetid varierer fra uge til uge. Kontakt mig direkte på 30131079/sw(at)kognitivterapikbh.dk hvis du ønsker at booke en tid hos mig.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Jeg brænder for at møde det enkelte mennesket og tilpasse terapien på en ikke-dømmende, engageret og respektfuld måde, hvor jeg i tillæg har et stærkt fokus på faglighed og evidensbaseret tilgang. Som psykolog føler jeg mig privilegeret over at kunne hjælpe mennesker med at leve et liv, hvor de kan udvikle sig i den retning, de gerne vil hen og leve mere i overensstemmelser med sine værdier.

Jeg tilbyder terapiforløb tilrettelagt flere problematikker, og jeg har solid erfaring fra både privat praksis og psykiatrisk regi. Jeg har i flere år arbejdet med unge og tilbyder behandling fra 13 år og opover. Fra psykiatrien har jeg 5 års erfaring med specialiseret behandling af personlighedsmæssige problematikker med vægt på emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse.

Foruden at behandle bestemte typer lidelser, tilbyder jeg også samtalebehandling for pårørende, dvs. pårørende til personer med alvorlig fysisk- eller psykisk sygdom. Desuden har jeg solid erfaring med screening og udredning og kan tilbyde afdækning af fx angstlidelser, ADHD, depression og mere personlighedsmæssige forstyrrelser.

Det er vigtigt for mig at kunne give dig tilpasset kvalificeret og evidensbaseret behandling. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og er Specialist i Psykoterapi og har specialiseret mig i en række kognitive behandlingsformer: jeg har en 2-årig specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi og en 1-årig uddannelse i Dialektisk adfærdsterapi. Desuden har jeg de seneste 5 år behandlet angstlidelser med metakognitiv terapi.

I terapirummet hos mig, vil du møde en varm, erfaren og fagligt godt funderet psykolog med et stort iboende engagement for sit arbejde.

Jeg tilbyder enkelte eftermiddagstider, hvis dette er ønskeligt.

Jeg har ledige tider i øjeblikket. Du kan booke en tid direkte i min kalender her

Du er velkommen til at ringe til mig eller skrive til mig, hvis du ønsker en uforpligtende og uddybende samtale. Du kan ringe til mig på telefonnummer: 29719244 eller skrive til mig på ka@kognitivterapikbh.dk

Jeg ser frem til at høre fra dig.

De bedste hilsener fra Karen.

Jeg har gennem flere år været tilknyttet Kognitiv Terapi København som psykologisk konsulent, hvor jeg har bidraget til behandlingsforløb af forskelligartede problemstillinger relateret til OCD, angst, depression samt personligheds- og relationsrelaterede udfordringer. Derudover har jeg erfaring som ungerådgiver, som frivillig i depressionsforeningen og erfaring inden for det sundhedspsykologiske felt i Kræftens Bekæmpelse.

Som psykolog er jeg orienteret mod at tilpasse det terapeutiske forløb efter dine behov, hvilket betyder, at jeg arbejder indenfor flere terapimetodiske referencerammer. Det væsentligste for mig er, at du føler dig mødt, respekteret og, at vi i samarbejde kan finde den bedst mulige behandling til dig. Jeg er særligt interesseret i 3. bølge kognitiv terapi og har god erfaring med teknikker fra mindfulness/ACT-bølgen og metakognitiv terapi. Ligeledes har jeg erfaring med kognitiv adfærdsterapi og kan tilbyde hjælp indenfor denne ramme, såfremt dine udfordringer i større grad vil kunne afhjælpes gennem dette. Som en del af behandlingen vil vi sammen undersøge, hvad der vedligeholder udfordringerne, og hvordan dette kan ændres med henblik på bedre trivsel.

Jeg har interesse og erfaring i behandling af forskelligartede problemstillinger. Jeg kan særligt tilbyde hjælp til behandling af livskriser, selvværdsproblemer, almenpsykologiske problemstillinger, lette til moderate spiseforstyrrelser og angstlidelser.

Jeg vægter høj faglighed og har et stort fokus på at videreudvikle mine færdigheder som psykolog. Jeg opkvalificerer mig igennem intern og ekstern supervision med henblik på at øge mine kompetencer inden for det terapeutiske arbejde, så jeg bedst muligt kan hjælpe dig.

Jeg behandler unge og voksne fra 12 år.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder således i overensstemmelse med de etiske principper for nordiske psykologer, hvilket betyder, at jeg tilstræber at give dig den mest hensigtsmæssige hjælp. Jeg tilbyder desuden eftermiddags- og weekendtider.

Jeg er på barsel i øjeblikket.

Jeg har specialiseret mig i kognitiv adfærdsterapi, som jeg både har brugt i klinikken og i forskning, og jeg interesserer mig også for metakognitiv terapi.

Siden 2008 har jeg arbejdet med børn, unge og voksne, både i psykiatrien og i privatpraksis. Min brede erfaring afspejler min interesse for at arbejde med forskellige problematikker. Jeg har en solid erfaring indenfor behandling af angst, depression, stress, søvnløshed og lavt selvværd hos både unge og voksne.

I klinikken møder jeg dig med respekt, høj faglighed og stræber efter et forløb, der passer til netop dine behov. Jeg ser et terapiforløb som et samarbejde mellem dig og mig. Jeg vil gerne hjælpe dig med at finde nye strategier, der øger din livskvalitet og giver dig en bedre hverdag. Vi skal sammen finde metoder, der giver mening for dig og konkrete redskaber, der passer til dig, din hverdag og dine udfordringer. Jeg tilbyder samtaler på dansk og engelsk og i nogle tilfælde på arabisk.

Derudover har jeg en særlig interesse og erfaring i at arbejde med enkelte, par og familier, der oplever psykologiske konsekvenser af at have et sygdomsramt barn. Jeg har i en årrække arbejdet på Kræftens Bekæmpelse, hvor jeg har udviklet en kognitiv behandlingsmetode til familier med kræftramte børn. Her har jeg primært arbejdet med angst, depression og posttraumatisk stress. Denne metode, FAMOS (familieorienterede støtte) bliver nu tilbudt gennem Børnecancerfondens psykologisk støtte, FAVN, hvor jeg står for at varetage samtalerne i hjemmet hos familier bosat på Sjælland (for mere information om FAMOS, kontakt mig på 31479009).

I tråd med dette, tilbyder jeg samtaler til hjælp med livet efter et kræftforløb. Denne tid er omvæltende for mange da man skal finde uf af, hvad kræftens rolle er, efter endt behandling, genfinde sig selv efter et kræftforløb og vende tilbage til en hverdag, hvor behandlingen ikke fylder så meget.

Fælles for alle er, at jeg tager udgangspunkt i den enkelte persons behov og livssituation.

Det betyder meget for mig, at du føler dig tryg hos mig, og at du efter hver session føler, at du tager noget med, som du kan bruge i hverdagen. Jeg har stor erfaring inden for evidensbaseret behandling, men uanset hvad du har brug for, vil du altid opleve et stort engagement, omsorg og løsningsfokuseret terapi, der tager udgangspunkt i din situation, personlighed og ønsker.

Jeg har ledige tider i øjeblikket. Du kan booke en tid direkte i min kalender her

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.

Min uddannelse er fra London Metropolitan University samt en kandidat fra Københavns Universitet, hvor jeg blev færdiguddannet januar 2009.

Jeg har lang erfaring fra både privatpraksis, psykiatri og kriseberedskab samt fra min sidste 10-årige ansættelse i et Psykoterapeutisk ambulatorie. Her har jeg arbejdet med både udredning og behandling samt supervision. Min terapeutiske ekspertise ligger i behandling af angstlidelser, depression, OCD, personlighedsforstyrrelser samt livskriser. Derudover har jeg også beskæftiget mig med parterapi. Aktuelt arbejder jeg også i Psykiatrifonden, hvilket afspejler mine værdier omkring afstigmatisering af psykiske problemer. I forhold til udredning kan jeg udrede voksne i både ADHD, personlighedsforstyrrelser samt autisme.

Uanset hvad eller hvordan problemerne udarter sig for dig, er det vigtigt for mig at have fokus på den individuelle tilgang. Jeg er desuden optaget af, at terapien skal fungere imellem sessionerne, der hvor livet leves, og er derfor orienteret mod at give konkrete værktøjer,man kan øve og bruge ude i verden. Jeg bruger metakognitive metoder til langt de fleste problematikker, dog er jeg også velbevandret i den mere klassiske kognitive terapi.

Alliancen mellem os er omdrejningspunktet i terapien. Du skal føle dig tryg, lyttet til og anerkendt, lige meget hvem du er, eller hvad du kommer med. Hos mig vil du møde en åben, venlig og engageret terapeut, som lægger op til, at terapien er et samarbejde os imellem.

Jeg har ledige tider i øjeblikket. Du kan booke en tid direkte i min kalender her.

Jeg glæder mig til vores samarbejde.