Velkommen til Kognitiv Terapi København - Din psykolog i København og Valby

Vi hjælper mennesker, som er plaget af svære tanker og følelser, med at opnå nye strategier – så de kan leve deres liv med større livskvalitet.

Vi har sammensat et stærkt hold af psykologer, håndplukket ud fra deres skønne personligheder samt deres stærke faglighed. Vi brænder for at kunne tilbyde den bedste behandling på markedet, og det gør vi ved at levere evidensbaseret psykologisk behandling på en varm og omsorgsfuld måde. Gennem individuelt tilpasset behandling af høj kvalitet, vil vi hjælpe dig med at finde en styrke til at håndtere livets udfordringer på nye måder.

Hos os vil du møde en engageret kognitiv eller metakognitiv psykolog, hvor du er i centrum. Vi behandler kun de problematikker, vi er rigtig gode til, og vi henviser videre, hvis vi tror, du vil være bedre hjulpet et andet sted. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Lad os gøre valget af psykolog nemmere for dig. Du kan læse mere om vores psykologer her – og måske er der en af psykologerne, som du tror, vil være det rigtige match til dig og dine udfordringer. Hvis du synes, at valget er svært, er du velkommen til at ringe ind til os og snakke med os. Du træffer vores psykolog Maja i telefontiden, og hun kan hjælpe dig med at vælge den psykolog, som vil passe bedst til dine ønsker og behov.

Mød Psykologerne

Maja Dam
md(at)kognitivterapikbh.dk
 29719010

Autoriseret Psykolog 
Specialist i Psykoterapi
Kognitiv/Metakognitiv

Lidt ventetid

 • læs mere
 •  

Jeg er medindehaver af Kognitiv Terapi København v. Dam & Westerheim. Jeg er uddannet psykolog fra Århus universitet i 2006, og jeg er siden autoriseret af psykolognævnet. Jeg er godkendt specialist i psykoterapi/klinisk psykologi af psykologforeningen.

Jeg har gennem mine 15 år som psykolog arbejdet i forskellige privatpraksisser i København og har herigennem opnået en solid erfaring med behandling af forskellige problemstillinger. Jeg har specialiseret mig i kognitiv terapi og behandling af angst, OCD, depression, stress og søvnproblemer.

Jeg tilbyder individuel terapi til unge og voksne samt parterapi. Herudover tilbyder jeg også supervison til psykologer og andre faggrupper og afholder sammen med mine kollegaer foredrag i samarbejde med angstforeningen.

Jeg lægger vægt på, at mit arbejde er fagligt og evidensbaseret, og jeg holder mig derfor opdateret på ny viden via kurser og supervision. Jeg har en 2-årig uddannelse i kognitiv terapi, og jeg har suppleret dette med kurser i metakognitiv terapi.

Det er vigtigt for mig at du føler dig godt mødt hos mig, og jeg lægger stor vægt på, at du føler dig tryg i vores samarbejde. Det sørger jeg blandt andet for ved at møde dig med åbenhed og nærvær og samt ved at bidrage med en solid faglig baggrund, så du er sikker på at få den rette hjælp, så du igen kan få det godt.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og står på SAKTs liste over godkendte kognitive psykologer.

Jeg ser frem til at høre fra dig, og glæder mig til at hjælpe dig med de udfordringer, du står overfor.

Jeg har ledige tider. Du kan booke en tid ved at kontakte mig direkte på 29719010 eller mail: md(at)kognitivterapikbh.dk

Silje Hansen Westerheim
sw(at)kognitivterapikbh.dk
30131079

Autoriseret Psykolog 
Specialist i Psykoterapi
Kognitiv/Metakognitiv

Lidt ventetid

 • læs mere
 •  

Jeg er medindehaver af Kognitiv Terapi København v/ Dam & Westerheim og har 13 års erfaring med behandling af angstlidelser, depression, BDD, stress, søvnlidelser og OCD med kognitiv adfærdsterapi i privat praksis. Jeg er uddannet fra københavns universitet i 2009 med speciale i kognitiv terapi, autoriseret af psykolognævnet i 2011 og har en 2-årig videreuddannelse i kognitiv terapi. Jeg er certificeret metakognitiv psykolog (2-årig) og har derudover den 1-årige overbygning (advanced level 2). Herudover er jeg specialist i psykoterapi/klinisk psykologi, gennem Psykologforeningen.

Det er vigtigt for mig, at tilbyde evidensbaseret kvalificeret hjælp, men samtidig er det vigtigste bærende element i behandlingen, vores alliance: at du har tillid til mig, og ønske om at snakke med mig. Jeg brænder for mit arbejde og det er vigtigt for mig, at du ved, at jeg ønsker og vil hjælpe, og jeg er tydelig, hvis jeg mener jeg ikke kan eller er i tvivl. Hvis dette er tilfælle vil jeg hjælpe dig videre til dem, som indehar de rigtige kompetencer til at hjælpe dig bedst.

Jeg behandler voksne og unge fra 15 år, og er særlig optaget af lidelser, hvor der ses en udpræget bekymringstendens eller grubletendens, og er herudover særlig optaget af Body Dysmorphic Disorder (BDD) og søvnbehandling.

Tilgængelighed er vigtigt for mig, og mange af mine klienter kan ikke overskue, at komme ind til mig i indre by. Derfor tilbyder jeg tider i Valby onsdag, torsdag og fredag, hvor der er gode parkeringsmuligheder, og ikke så mange mennesker.  Jeg tilbyder også hjemmebesøg i cykelafstand fra city, samt telefonkonsultationer via sikker forbindelse (fx whereby).

Du finder mig på SAKTs liste over godkendte kognitive psykologer samt MCTs liste over godkendte metakognitive terapeuter. Jeg holder jævnligt foredrag om MCT og KAT for angstlidelser – blandt andet fast foredragsholder for angstforeningen om MCT/KAT for BDD.

Jeg yder supervision for psykologer på vej til autorisation – og specialist. Jeg har i flere år været supervisor for certificeringsuddannelsen i metakognitiv terapi, og er aktuelt både supervisor på den danske- og den internationale certificeringsuddannelsei MCT.

Kontakt mig endelig hvis du er interesseret i at høre mere. Kontakt mig også hvis du er i tvivl. Det er helt uforpligtende, om ikke andet kan jeg tilbyde en snak.

Jeg har lidt ventetid i øjeblikket – både for tider i København og i Valby. Min ventetid varierer fra uge til uge. Kontakt mig direkte på 30131079/sw(at)kognitivterapikbh.dk hvis du ønsker at booke en tid hos mig.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Karen Aursand
ka(at)kognitivterapikbh.dk
29719244

Autoriseret Psykolog 
Specialist i Psykoterapi
Kognitiv

Ledige tider

 • læs mere
 •  

Hej, jeg hedder Karen, og jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2011. Jeg har 13 års erfaring med behandling af angst, OCD og fobi-lidelser samt mangeårig indgående erfaring med selvværdsproblemer, krise og belastningsreaktioner og søvnproblematikker.

Jeg brænder for at møde det enkelte mennesket og tilpasse terapien på en ikke-dømmende, engageret og respektfuld måde, hvor jeg i tillæg har et stærkt fokus på faglighed og evidensbaseret tilgang. Som psykolog føler jeg mig privilegeret over at kunne hjælpe mennesker med at leve et liv, hvor de kan udvikle sig i den retning, de gerne vil hen og leve mere i overensstemmelser med sine værdier.

Jeg tilbyder terapiforløb tilrettelagt flere problematikker, og jeg har solid erfaring fra både privat praksis og psykiatrisk regi. Jeg har i flere år arbejdet med unge og tilbyder behandling fra 13 år og opover. Fra psykiatrien har jeg 5 års erfaring med specialiseret behandling af personlighedsmæssige problematikker med vægt på emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse.

Foruden at behandle bestemte typer lidelser, tilbyder jeg også samtalebehandling for pårørende, dvs. pårørende til personer med alvorlig fysisk- eller psykisk sygdom. Desuden har jeg solid erfaring med screening og udredning og kan tilbyde afdækning af fx angstlidelser, ADHD, depression og mere personlighedsmæssige forstyrrelser.

Det er vigtigt for mig at kunne give dig tilpasset kvalificeret og evidensbaseret behandling. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og er Specialist i Psykoterapi og har specialiseret mig i en række kognitive behandlingsformer: jeg har en 2-årig specialiseringsuddannelse i kognitiv adfærdsterapi og en 1-årig uddannelse i Dialektisk adfærdsterapi. Desuden har jeg de seneste 5 år behandlet angstlidelser med metakognitiv terapi.

I terapirummet hos mig, vil du møde en varm, erfaren og fagligt godt funderet psykolog med et stort iboende engagement for sit arbejde.

Jeg tilbyder enkelte eftermiddagstider, hvis dette er ønskeligt.

Jeg har ledige tider i øjeblikket. Du kan booke en tid direkte i min kalender her

Du er velkommen til at ringe til mig eller skrive til mig, hvis du ønsker en uforpligtende og uddybende samtale. Du kan ringe til mig på telefonnummer: 29719244 eller skrive til mig på ka@kognitivterapikbh.dk

Jeg ser frem til at høre fra dig.

De bedste hilsener fra Karen.

Marie Oksbjerg
mo(at)kognitivterapikbh.dk
20909149

Psykolog 
Kognitiv/Metakognitiv

Barsel

 • læs mere
 •  

Jeg er uddannet psykolog fra henholdsvis Aalborg Universitet (Bach.psych.) og sidenhen med overbygning på Københavns Universitet (Cand.psych.). Jeg har gennem flere år været tilknyttet Kognitiv Terapi København som psykologisk konsulent, hvor jeg har bidraget til behandlingsforløb af forskelligartede problemstillinger relateret til OCD, angst, depression samt personligheds- og relationsrelaterede udfordringer. Derudover har jeg erfaring som ungerådgiver, som frivillig i depressionsforeningen og erfaring inden for det sundhedspsykologiske felt i Kræftens Bekæmpelse.

Som psykolog er jeg orienteret mod at tilpasse det terapeutiske forløb efter dine behov, hvilket betyder, at jeg arbejder indenfor flere terapimetodiske referencerammer. Det væsentligste for mig er, at du føler dig mødt, respekteret og, at vi i samarbejde kan finde den bedst mulige behandling til dig. Jeg er særligt interesseret i 3. bølge kognitiv terapi og har god erfaring med teknikker fra mindfulness/ACT-bølgen og metakognitiv terapi. Ligeledes har jeg erfaring med kognitiv adfærdsterapi og kan tilbyde hjælp indenfor denne ramme, såfremt dine udfordringer i større grad vil kunne afhjælpes gennem dette. Som en del af behandlingen vil vi sammen undersøge, hvad der vedligeholder udfordringerne, og hvordan  dette kan ændres med henblik på bedre trivsel.

Jeg har interesse og erfaring i behandling af forskelligartede problemstillinger. Jeg kan særligt tilbyde hjælp til behandling af livskriser, selvværdsproblemer, almenpsykologiske problemstillinger, lette til moderate spiseforstyrrelser og angstlidelser.

Jeg vægter høj faglighed og har et stort fokus på at videreudvikle mine færdigheder som psykolog. Jeg opkvalificerer mig igennem intern og ekstern supervision med henblik på at øge mine kompetencer inden for det terapeutiske arbejde, så jeg bedst muligt kan hjælpe dig.

Jeg behandler unge og voksne fra 12 år.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder således i overensstemmelse med de etiske principper for nordiske psykologer, hvilket betyder, at jeg tilstræber at give dig den mest hensigtsmæssige hjælp. Jeg tilbyder desuden eftermiddags- og weekendtider.

Jeg er på barsel i øjeblikket.

Hanin Salem
hs(at)kognitivterapikbh.dk
31479009

Autoriseret Psykolog 
Ph.d
Kognitiv 

Ledige tider

 • læs mere
 •  

Mit navn er Hanin Salem. Jeg er uddannet psykolog fra Kings College, University of London i 2008. Jeg er autoriseret psykolog og har en Ph.d. i psykiatri fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.  Jeg har specialiseret mig i kognitiv adfærdsterapi, som jeg både har brugt i klinikken og i forskning, og jeg interesserer mig også for metakognitiv terapi.

Siden 2008 har jeg arbejdet med børn, unge og voksne, både i psykiatrien og i privatpraksis. Min brede erfaring afspejler min interesse for at arbejde med forskellige problematikker. Jeg har en solid erfaring indenfor behandling af angst, depression, stress, søvnløshed og lavt selvværd hos både unge og voksne.

I klinikken møder jeg dig med respekt, høj faglighed og stræber efter et forløb, der passer til netop dine behov. Jeg ser et terapiforløb som et samarbejde mellem dig og mig. Jeg vil gerne hjælpe dig med at finde nye strategier, der øger din livskvalitet og giver dig en bedre hverdag. Vi skal sammen finde metoder, der giver mening for dig og konkrete redskaber, der passer til dig, din hverdag og dine udfordringer. Jeg tilbyder samtaler på dansk og engelsk og i nogle tilfælde på arabisk.

Derudover har jeg en særlig interesse og erfaring i at arbejde med enkelte, par og familier, der oplever psykologiske konsekvenser af at have et sygdomsramt barn. Jeg har i en årrække arbejdet på Kræftens Bekæmpelse, hvor jeg har udviklet en kognitiv behandlingsmetode til familier med kræftramte børn. Her har jeg primært arbejdet med angst, depression og post-traumatisk stress. Denne metode, FAMOS (familie-orienterede støtte) bliver nu tilbudt gennem Børnecancerfondens psykologisk støtte, FAVN, hvor jeg står for at varetage samtalerne i hjemmet hos familier bosat på Sjælland (for mere information om FAMOS, kontakt mig på 31479009).

I tråd med dette, tilbyder jeg samtaler til hjælp med livet efter et kræftforløb. Denne tid er omvæltende for mange da man skal finde uf af, hvad kræftens rolle er, efter endt behandling, genfinde sig selv efter et kræftforløb og vende tilbage til en hverdag, hvor behandlingen ikke fylder så meget.

Fælles for alle er, at jeg tager udgangspunkt i den enkelte persons behov og livssituation.

Det betyder meget for mig, at du føler dig tryg hos mig, og at du efter hver session føler, at du tager noget med, som du kan bruge i hverdagen. Jeg har stor erfaring inden for evidensbaseret behandling, men uanset hvad du har brug for, vil du altid opleve et stort engagement, omsorg og løsningsfokuseret terapi, der tager udgangspunkt i din situation, personlighed og ønsker.

Jeg har ledige tider i øjeblikket. Du kan booke en tid direkte i min kalender her

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.

 

Kasia Kalinowska
kk(at)kognitivterapikbh.dk
61362568

Autoriseret Psykolog 
Kognitiv /Metakognitiv

Ledige tider

 • læs mere
 •  

Jeg er autoriseret psykolog og er specialiseret i kognitiv samt metakognitiv terapi for voksne. Jeg har en 1-årig uddannelse indenfor udredning og 2-årig uddannelse indenfor metakognitiv terapi

Min uddannelse er fra London Metropolitan University samt en kandidat fra Københavns Universitet, hvor jeg blev færdiguddannet januar 2009.

Jeg har lang erfaring fra både privatpraksis, psykiatri og kriseberedskab samt fra min sidste 10-årige ansættelse i et Psykoterapeutisk ambulatorie. Her har jeg arbejdet med både udredning og behandling samt supervision. Min terapeutiske ekspertise ligger i behandling af angstlidelser, depression, OCD, personlighedsforstyrrelser samt livskriser. Derudover har jeg også beskæftiget mig med parterapi. Aktuelt arbejder jeg også i Psykiatrifonden, hvilket afspejler mine værdier omkring afstigmatisering af psykiske problemer. I forhold til udredning kan jeg udrede voksne i både ADHD, personlighedsforstyrrelser samt autisme. 

Uanset hvad eller hvordan problemerne udarter sig for dig, er det vigtigt for mig at have fokus på den individuelle tilgang. Jeg er desuden optaget af, at terapien skal fungere imellem sessionerne, der hvor livet leves, og er derfor orienteret mod at give konkrete værktøjer,man kan øve og bruge ude i verden. Jeg bruger metakognitive metoder til langt de fleste problematikker, dog er jeg også velbevandret i den mere klassiske kognitive terapi.

Alliancen mellem os er omdrejningspunktet i terapien. Du skal føle dig tryg, lyttet til og anerkendt, lige meget hvem du er, eller hvad du kommer med. Hos mig vil du møde en åben, venlig og engageret terapeut, som lægger op til, at terapien er et samarbejde os imellem.  

Jeg har ledige tider i øjeblikket. Du kan booke en tid direkte i min kalender her.

Jeg glæder mig til vores samarbejde. 

Skriv til os

Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere