Velkommen til Kognitiv Terapi København - Din psykolog i København og Valby

Høj faglighed

Vi er medlemmer af Dansk Psykologforening og er autoriseret af Psykolognævnet. Faglighed vægtes højt, og psykologerne får løbende supervision af specialister. Vi holder os ajour med den nyeste forskning inden for kognitiv/metakognitiv behandling gennem litteratur og kurser. Og vi har som minimum en toårig kognitiv videreuddannelse og/eller en toårig metakognitiv videreuddannelse. Vi står på SAKTs liste over godkendte kognitive psykologer samt MCTs liste over certificerede metakognitive psykologer – både level 1 og level 2.

Mød Psykologerne

Maja Dam
md(at)kognitivterapikbh.dk
29719010

Autoriseret Psykolog 
Specialist i Psykoterapi
Kognitiv 

 • læs mere
 •  

Jeg er medindehaver af Kognitiv Terapi København v. Dam & Westerheim. Jeg er uddannet psykolog fra Århus universitet i 2006, og jeg er siden autoriseret af psykolognævnet. Jeg er godkendt specialist i psykoterapi/klinisk psykologi af psykologforeningen.

Jeg har gennem mine 12 år som psykolog arbejdet i forskellige privatpraksisser i København og har herigennem opnået en solid erfaring med behandling af forskellige problemstillinger. Jeg har specialiseret mig i kognitiv terapi og behandling af angst, OCD, depression, stress og søvnproblemer.

Jeg tilbyder individuel terapi til unge og voksne samt parterapi. Herudover tilbyder jeg også supervison til psykologer og andre faggrupper og afholder sammen med mine kollegaer foredrag i samarbejde med angstforeningen.

Jeg lægger vægt på, at mit arbejde er fagligt og evidensbaseret, og jeg holder mig derfor opdateret på ny viden via kurser og supervision. Jeg har en 2-årig uddannelse i kognitiv terapi, og jeg har suppleret dette med kurser i metakognitiv terapi.

Det er vigtigt for mig at du føler dig godt mødt hos mig, og jeg lægger stor vægt på, at du føler dig tryg i vores samarbejde. Det sørger jeg blandt andet for ved at møde dig med åbenhed og nærvær og samt ved at bidrage med en solid faglig baggrund, så du er sikker på at få den rette hjælp, så du igen kan få det godt.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og står på SAKTs liste over godkendte kognitive psykologer.

Jeg ser frem til at høre fra dig, og glæder mig til at hjælpe dig med de udfordringer, du står overfor.

Silje Hansen Westerheim
sw(at)kognitivterapikbh.dk
30131079

Autoriseret Psykolog 
Specialist i Psykoterapi
Kognitiv/Metakognitiv

 • læs mere
 •  

Jeg er medindehaver af Kognitiv Terapi København v/ Dam & Westerheim og har 10 års erfaring med behandling af angstlidelser, depression, BDD, stress, søvnlidelser og OCD med kognitiv adfærdsterapi i privat praksis. Jeg er uddannet fra københavns universitet i 2009 med speciale i kognitiv terapi, autoriseret af psykolognævnet i 2011 og har en 2-årig videreuddannelse i kognitiv terapi. Jeg er certificeret metakognitiv psykolog (2-årig) og har derudover den 1-årige overbygning (advanced level 2). Herudover er jeg specialist i psykoterapi/klinisk psykologi, gennem Psykologforeningen.

Det er vigtigt for mig, at tilbyde evidensbaseret kvalificeret hjælp, men samtidig er det vigtigste bærende element i behandlingen, vores alliance: at du har tillid til mig, og ønske om at snakke med mig. Jeg brænder for mit arbejde og det er vigtigt for mig, at du ved, at jeg ønsker og vil hjælpe, og jeg er tydelig, hvis jeg mener jeg ikke kan eller er i tvivl. Hvis dette er tilfælle vil jeg hjælpe dig videre til dem, som indehar de rigtige kompetencer til at hjælpe dig bedst.

Jeg behandler voksne og unge fra 15 år, og er særlig optaget af lidelser, hvor der ses en udpræget bekymringstendens eller grubletendens, og er herudover særlig optaget af Body Dysmorphic Disorder (BDD) og søvnbehandling.

Tilgængelighed er vigtigt for mig, og mange af mine klienter kan ikke overskue, at komme ind til mig i indre by. Derfor tilbyder jeg tider i Valby onsdag, torsdag og fredag, hvor der er gode parkeringsmuligheder, og ikke så mange mennesker.  Jeg tilbyder også hjemmebesøg i cykelafstand fra city, samt telefonkonsultationer via sikker forbindelse (fx Signal).

Du finder mig på SAKTs liste over godkendte kognitive psykologer samt MCTs liste over godkendte metakognitive terapeuter. Jeg holder jævnligt foredrag om MCT og KAT for angstlidelser – blandt andet fast foredragsholder for angstforeningen om MCT/KAT for BDD.

Jeg yder supervision for psykologer på vej til autorisation – og specialist. Jeg er supervisor for certificeringsuddannelsen i metakognitiv terapi (2021/2022), samt fast supervisor for angsttelefonens rådgivere. Jeg superviserer jævnligt alle psykologer i KTK samt de psykolog-studerende vi har tilknyttet.

Kontakt mig endelig hvis du er interesseret i at høre mere. Kontakt mig også hvis du er i tvivl. Det er helt uforpligtende, om ikke andet kan jeg tilbyde en snak.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Karen Aursand
ka(at)kognitivterapikbh.dk
61362568

Autoriseret Psykolog 
Specialist i Psykoterapi
Kognitiv

 • læs mere
 •  

Som privatpraktiserende psykolog, tilbyder jeg samtalebehandling indenfor et bredt spektrum af problematikker. Både fra privat praksis og mit arbejde i psykiatrien, har jeg erfaring med behandling af flere områder, såsom angst, depression, fobi, OCD, pårørende til psykisk syge, kriser af eksistentiel karakter og sorgbearbejdning. Herudover har jeg solid erfaring med behandling af mere personlighedsmæssige problematikker.

Min behandling foregår primært ud i fra en kognitiv referenceramme, da jeg har en to-årig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Jeg inkluderer dog også bidrag fra løsnings fokuseret terapi og dialæktisk adfærdsterapi.

I forhold til netop angst-, fobi- og depressions-problematikker arbejder jeg hovedsageligt ud fra et kognitivt udgangspunkt. Den kognitive ramme omfatter at primært se sammenhænge mellem dine tanker, krop, følelser og handlinger, samt kortlægge og justere tanke – og handlemåder der er uhensigtsmæssig for din personlige vækst og udvikling.

Et behandlingsforløb hos mig starter altid som et individuelt forløb, men hvis ønskelig kan jeg også tilbyde pårørendesamtaler og gruppeterapi.

Foruden individuelle samtaleforløb og gruppebehandling har jeg også arbejdet en hel del med samtaler specifikt til pårørende, dvs. pårørende til personer med alvorlig (fysisk- eller psykisk sygdom). Desforuden har jeg indgående erfaring med udredning, dvs. undersøgelser og mere præcis afdækning af hvad en problematik kan handle om (fx. angst, depression og mere personlighedsmæssige forstyrrelser).

Jeg er autoriseret psykolog samt godkendt specialist i psykoterapi, gennem Dansk Psykologforening.

Jeg tilbyder enkelte eftermiddagstider hvis dette er ønskelig.

Til orientering går jeg i slutningen af marts 2022 på barselsorlov i et års tid.

Marie Oksbjerg
mo(at)kognitivterapikbh.dk
20909149 

Psykolog 
Kognitiv/Metakognitiv

 • læs mere
 •  

Jeg er uddannet psykolog fra henholdsvis Aalborg Universitet (Bach.psych.) og sidenhen med overbygning på Københavns Universitet (Cand.psych.). Jeg har gennem flere år været tilknyttet Kognitiv Terapi København som psykologisk konsulent, hvor jeg har bidraget til behandlingsforløb af forskelligartede problemstillinger relateret til OCD, angst, depression samt personligheds- og relationsrelaterede udfordringer. Derudover har jeg erfaring som ungerådgiver, som frivillig i depressionsforeningen og erfaring inden for det sundhedspsykologiske felt i Kræftens Bekæmpelse.

Som psykolog er jeg orienteret mod at tilpasse det terapeutiske forløb efter dine behov, hvilket betyder, at jeg arbejder indenfor flere terapimetodiske referencerammer. Det væsentligste for mig er, at du føler dig mødt, respekteret og, at vi i samarbejde kan finde den bedst mulige behandling til dig. Jeg er særligt interesseret i 3. bølge kognitiv terapi og har god erfaring med teknikker fra mindfulness/ACT-bølgen og metakognitiv terapi. Ligeledes har jeg erfaring med kognitiv adfærdsterapi og kan tilbyde hjælp indenfor denne ramme, såfremt dine udfordringer i større grad vil kunne afhjælpes gennem dette. Som en del af behandlingen vil vi sammen undersøge, hvad der vedligeholder udfordringerne, og hvordan  dette kan ændres med henblik på bedre trivsel.

Jeg har interesse og erfaring i behandling af forskelligartede problemstillinger. Jeg kan særligt tilbyde hjælp til behandling af livskriser, selvværdsproblemer, almenpsykologiske problemstillinger, lette til moderate spiseforstyrrelser og angstlidelser.

Jeg vægter høj faglighed og har et stort fokus på at videreudvikle mine færdigheder som psykolog. Jeg opkvalificerer mig igennem intern og ekstern supervision med henblik på at øge mine kompetencer inden for det terapeutiske arbejde, så jeg bedst muligt kan hjælpe dig.

Jeg behandler unge og voksne fra 12 år.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder således i overensstemmelse med de etiske principper for nordiske psykologer, hvilket betyder, at jeg tilstræber at give dig den mest hensigtsmæssige hjælp. Jeg tilbyder desuden eftermiddags- og weekendtider.

Hanin Salem
hs(at)kognitivterapikbh.dk
31479009

Autoriseret Psykolog 
Ph.d
Kognitiv 

 • læs mere
 •  

Mit navn er Hanin Salem. Jeg er uddannet psykolog fra Kings College, University of London i 2008. Jeg er autoriseret psykolog og har en Ph.d. i psykiatri fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.  Jeg har specialiseret mig i kognitiv adfærdsterapi, som jeg både har brugt i klinikken og i forskning, og jeg interesserer mig også for metakognitiv terapi.

Jeg har i en årrække arbejdet på Kræftens Bekæmpelse, hvor jeg har udviklet en kognitiv behandlingsmetode til familier med kræftramte børn. Her har jeg primært arbejdet med angst, depression og post-traumatisk stress. Denne metode, FAMOS (familie-orienterede støtte) bliver nu tilbudt gennem Børnecancerfondens psykologisk støtte, FAVN, hvor jeg står for at varetage samtalerne i hjemmet hos familier bosat på Sjælland (for mere information om FAMOS, kontakt mig på 31479009). Inden Kræftens Bekæmpelse, arbejdede jeg som behandlingsansvarlig psykolog på et behandlingshjem for børn og unge. Derefter arbejdede jeg i psykiatrien på et åbent afsnit for voksne med svære diagnoser, hvor jeg primært udførte kognitiv terapi. Jeg har desuden arbejdet som konsulent i flere privatpraksisser, hvor jeg har undervist voksne i angst, stress og depression og tilbudt samtaler til voksne på arabisk.

Min brede erfaring afspejler min interesse for at arbejde med forskellige problematikker. Jeg har en særlig interesse for behandling af angst, depression, stress og lavt selvværd.

Derudover har jeg erfaring med at arbejde med par, familier og psykologiske konsekvenser af traumer. Fælles for alle er, at jeg tager udgangspunkt i den enkelte persons behov og livssituation.

I klinikken møder jeg dig med respekt, høj faglighed og stræber efter et forløb, der passer til netop dine behov. Jeg ser et terapiforløb som et samarbejde mellem dig og mig. Jeg vil gerne hjælpe dig med at finde nye strategier, der øger din livskvalitet og giver dig en bedre hverdag. Vi skal sammen finde metoder, der giver mening for dig.

Det betyder meget for mig, at du føler dig tryg hos mig, og at du efter hver session føler, at du tager noget med, som du kan bruge i hverdagen. Jeg har stor erfaring inden for evidensbaseret behandling, men uanset hvad du har brug for, vil du altid opleve et stort engagement, omsorg og løsningsfokuseret terapi, der tager udgangspunkt i din situation, personlighed og ønsker.

Det er vigtigt for mig, at vi laver terapi sammen og ligeværdigt, således at du bliver bragt videre i dit liv.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.

Kasia Kalinowska
kk(at)kognitivterapikbh.dk
61362568 

Autoriseret Psykolog 
Kognitiv /Metakognitiv

 • læs mere
 •  

Jeg er autoriseret psykolog og er specialiseret i kognitiv terapi for voksne. Jeg har en 1-årig uddannelse indenfor udredning. For tiden er jeg også igang med en 2-årig certificering indenfor metakognitiv terapi. 

Min uddannelse er fra London Metropolitan University samt en kandidat fra Københavns Universitet, hvor jeg blev færdiguddannet januar 2009.

Jeg har lang erfaring fra både privatpraksis, psykiatri og kriseberedskab, samt fra min sidste 10-årige ansættelse i et Psykoterapeutisk ambulatorie. Her har jeg arbejdet med både udredning og behandling, samt supervision. Min terapeutiske ekspertise ligger i behandling af angstlidelser, depression, OCD, personlighedsforstyrrelser samt livskriser. Derudover har jeg også beskæftiget mig med parterapi. Aktuelt arbejder jeg også ved siden af i Psykiatrifonden, hvilket afspejler mine værdier omkring afstigmatisering af psykiske problemer. I forhold til udredning kan jeg udrede voksne i både ADHD, personlighedsforstyrrelser samt autisme. 

Uanset hvad eller hvordan problemerne udarter sig for dig, er det vigtigt for mig at have fokus på den individuelle tilgang. Jeg er endvidere optaget af at terapien skal fungere imellem sessionerne, der hvor livet leves, og er derfor orienteret mod at give konkrete værktøjer man kan øve og bruge ude i verden. Jeg bruger både kognitive såvel som metakognitive metoder.

Alliancen mellem os er omdrejningspunktet i terapien. Du skal føle dig tryg, lyttet til og anderkendt, lige meget hvem du er eller hvad du kommer med. Hos mig vil du møde en åben, venlig og engageret terapeut som lægger op til at terapien er et samarbejde mellom os. 

Jeg glæder mig til vores samarbejde. 

Sofie Kromann
sk(at)kognitivterapikbh.dk
61271091 

Psykolog
Metakognitiv

 • læs mere
 •  

Sofie, 

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet med speciale i klinisk psykologi. Jeg har tidligere arbejdet miljøterapeutisk med unge og mindfulness-baseret med udsatte borgere. I dag praktiserer jeg metakognitiv terapi, og i et forløb hos mig vil du derfor få indsigt i, hvordan du behandler dine negative tanker, og hvad dette gør ved dig.

Jeg er optaget af at arbejde med mennesker hvis generelle selvværd og mestringstro tynges af bekymrings- og grubletendenser. Jeg brænder særligt for at gøre en forskel for unge mennesker, som kæmper med usikkerhed, præstationsangst og en generel følelse af ikke at kunne slå til. Mit hjerte banker særligt for denne gruppe, fordi rigtig mange unge går rundt med lavt selvværd, hvilket grundlæggende betyder at man ikke føler at man er lige så værdifuld som andre mennesker. For mange bliver dele af ungdommen derfor en tid som indebærer så meget selvkritik, at det hæmmer gå-på-modet og livsudfoldelsen. Men det behøver ikke være sådan. Jeg har god erfaring med behandling af tematikker som dårligt selvværd og præstationsangst blandt unge. Jeg arbejder endvidere med behandling af social angst, panikangst, depression samt body dysmorphic disorder.

Jeg vil altid tilpasse terapiforløbet til din unikke situation, og jeg vil gøre mit allerbedste for at skabe et trygt rum, hvor du føler dig mødt i øjenhøjde.

Jeg tilbyder individuel terapi og tager imod klienter fra 12 år.

 

 

Skriv til os

Vi benytter cookies til at forbedre din oplevelse på vores website. Ved at benytte dette website, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere