Terapi

Vi tilbyder terapi med udgangspunkt i kognitiv og metakognitiv terapi til unge og voksne.

Det er vores målsætning, at vores klienter får hjælp til at få overblik over deres problemstillinger samt konkret hjælp til at ændre på problemet. Med terapien fokuserer vi på via psykoedukation og redskaber at gøre vores klienter selvhjulpne til fremadrettet at kunne håndtere deres udfordringer.

Udover terapi tilbyder vi også supervision til psykologer og andre faggrupper.
Læs mere om hvad vi kan tilbyde under de forskellige terapikategorier.

Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi retter sig mod problemløsning og sammenhængen mellem tænkning, handling, kropsfornemmelser og følelser. Læs mere.

Metakognitiv terapi

I Metakognitiv terapi fokuserer man ikke på indholdet af tanker og antagelser, men på vores forhold til tanker og reaktioner herpå.
Læs mere.

Supervision

Supervision kan hjælpe dig med at skabe overblik over dine klienters problemstilling og mulige løsninger ved hjælp af kognitive redskaber.
Læs mere.