Selvværd

Har du en følelse af, at du ikke er god nok eller ikke lige så værdifuld som andre? Tror du, at andre ser dig som forkert eller kedelig? Føler du, at du konstant skal undgå at sige noget dumt for at blive accepteret? Eller at du altid skal løbe stærkt for at please andre?

Det er ganske naturligt at have negative tanker om sig selv i ny og næ. Men hvis du lider af selvværdsproblemer, er de negative tanker en afspejling af et negativt selvbillede, som påvirker din livskvalitet og dine relationer. Og i nogle tilfælde kan det negative selvbillede føre til andre problemstillinger som angst, stress og depression.

Men der er heldigvis hjælp at hente.

Kæmper du for at være god nok?

Når du lider af selvværdsproblemer, kan det føles, som om du konstant kæmper for at være god nok.

Frygten for at fejle og blive bedømt som forkert kan ofte drive dig til at stræbe efter perfektion. Du forsøger måske altid at sige det rigtige, at please folk eller på anden måde sikre, at andre ikke tænker negativt om dig. De krav, du stiller til dig selv, bliver ofte urealistiske og umulige at leve op til, hvilket fører til flere negative vurderinger af dig selv. Dermed starter en ond spiral, hvor de høje krav øger risikoen for, at du føler, at du fejler, og du føler dig endnu mere forkert og skamfuld.

Er du i tvivl, om du lider af lavt selvværd?

4 gode ting at vide om selvværd

Lavt selvværd kan føre til undgåelse af både faglige og sociale udfordringer. Måske lader du være med at påtage dig opgaver på dit arbejde, du undgår at sætte grænser eller på anden måde at indgå i konflikter.

Det er helt naturligt for os mennesker at forsøge at undgå situationer, hvor vi kan blive bedømt negativt. Det er indkodet i vores DNA. Men hvis du har lavt selvværd, begrænser undgåelsen dig i at leve det liv, du gerne vil leve – og den  forhindrer dig i at opdage, at tingene kan være anderledes. Dermed mister du muligheden for at ændre på dit negative selvbillede.

Behandlingen omfatter derfor blandt andet træning i at håndtere situationer, som du normalt ville undgå. I sidste ende stræber vi efter at skabe en positiv spiral, hvor du gradvist får nye perspektiver på dig selv.

Vidste du at dit negative selvbillede lægger fundamentet for, hvad du ser? Du leder efter det, du forventer, og ser efter tegn på, om truslen findes. Du begynder måske at sammenligne dig med andre for at vurdere, om du gør det godt nok, eller du bruger en masse tid på at analysere, hvorfor nogen sagde eller kiggede på dig. Du kan altid finde nogen, som er bedre til noget, end du er. Eller nogen, som du synes, kigger mærkeligt på dig. Og dermed er det ret nemt at blive bekræftet i den negative selvforståelse. Måske afviser du også beviser, som kan pege i en anden retning. Vi ser ofte, at personer med lavt selvværd afviser succeser som værende rent held eller positive kommentarer som venlighed.

Den ændrede opmærksomhed er et af de elementer, vi forsøger at ændre på i terapien. Alt i alt skaber vi sammen en bedre cirkel, hvor du får mulighed for at få øjnene op for mere værdifulde sider af dig selv.

Selvværdsproblemer handler om en overbevisning om, at du ikke er god nok.

Den negative selvbedømmelse er en konstant følgesvend, og du tror ofte, at andre ser dig på samme kritiske måde. Du kan opleve det som en indre kritisk stemme, som står klar til at dømme, alt det du har gjort eller kan komme til at gøre.

Baggrunden for dette kan være tidligere erfaringer, som har givet dig en oplevelse af at du ikke er god nok eller spændende nok, og derfor risikerer ikke at blive accepteret. Men det kan også skyldes aktuelle forhold, der fastholder dette selvportræt.

En følelse af ikke at være lige så værdifuld som andre kan være en tung byrde at bære. Det kan føles, som om du i andres øjne er kedelig, dum eller simpelthen mærkelig. Eller at dine præstationer aldrig er gode nok.

De negative tanker vil ofte sætte gang i en masse bekymringer. Du vil måske bruge meget tid på at gruble over situationer, hvor du følte, at du dummede dig, eller bekymre dig om fremtidige situationer, hvor du frygter at fejle.

Behandling for lavt selvværd

Selvværdsproblemer kan være en svær udfordring, men med den rette terapi kan du med hjælp fra en støttende psykolog få redskaberne til at arbejde dig hen imod en bedre selvopfattelse.

Vores psykologer er specialiseret i at behandle selvværdsproblemer ved hjælp af kognitiv eller metakognitiv terapi. Det er begge effektive behandlingsmetoder, og vi har hjulpet mange klienter mod et bedre selvværd og en bedre trivsel.

Søger du en god og dygtig psykolog i København?

Det tilbyder vi

Psykologen vil hjælpe dig med at finde frem til den tænkning og de mønstre, der fastholder dig i et negativt selvbillede, så du kan bryde med den onde spiral og arbejde hen imod nye perspektiver på dig selv.

Du vil få konkrete redskaber til at håndtere selvkritiske tanker på mere hensigtsmæssige måder, og vi vil støtte dig i at bryde med den negative vedligeholdende adfærd. Det gør vi blandt andet ved at hjælpe dig med at udfordre din perfektionisme og arbejde med en bedre grænsesætning. Dermed bryder vi den onde spiral. Alt dette med en varm og støttende psykolog på sidelinjen.

Kontakt os endelig, hvis du ønsker at høre mere om vores behandling af lavt selvværd.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os. Vores psykolog Maja vil gerne vejlede dig til, hvem af psykologerne og hvilken metode, som passer bedst til netop dig og dine behov og ønsker.