Spiseforstyrrelser

Behandling af spiseforstyrrelser

Er du plaget af hvordan du ser ud? Oplever du at tanker om dit udseende eller vægt fylder for meget? Er din hverdag blevet indskrænket af hensynet til kost og motion?

Negative tanker om udseende er helt normale, men hvis tanker om kost og motion forstyrrer og begrænser dig i din hverdag, så kan det være at du lider af en spiseforstyrrelse.

Hvis du kan genkende dette, så er du kommet til det helt rigtige sted.

Når mad, spisning og vægt bliver en besættelse

Spiseforstyrrelser kommer i mange former og grader. Der er ofte ikke to spiseforstyrrelser, som er helt ens. Endvidere kan en spiseforstyrrelse være dynamisk og ændre sig over tid. Fælles for spiseforstyrrelserne er en enorm optagethed af mad, vægt og spisning.

Bekymringer om eget udseende og krop er ofte altopslugende for personer, der er ramt af en spiseforstyrrelse.

De følelsesmæssige konsekvenser af lidelsen er ofte omfattende og omhandler blandt andet tristhed, angst, skam, skyld, håbløshed og væmmelse.

Ofte er ens følelse af værdi knyttet op mod, hvordan man spiser/har spist – hvilket er et skrøbeligt værdibarometer.

Vi behandler følgende spiseforstyrrelser:

En spiseforstyrrelse kan være i form af spisevægring, hvor indtaget af mad er for lille i forhold til, hvad kroppen har brug for, med den konsekvens at man kan komme i mangeltilstand. 

Den kan også vise sig som en overspisnings-tendens med eller uden kompenserende adfærd (overdreven motion, opkastninger eller overforbrug af afføringsmidler). Derudover kan det, og vil ofte være, en kombination af alle tre tilstande.

Er du i tvivl om du eller en du kender lider af en spiseforstyrrelse

Bliv klogere på spiseforstyrrelser

Typisk vil tanker om kontrol og regler i forhold til mad ikke afhjælpe, hvordan man rent faktisk spiser. Det vil ofte føre til følelser af skam, negative tanker om sig selv og ringere trivsel, hvilket vil forstærke den spiseforstyrrede adfærd.

Det kan have en lang række sociale og relationelle konsekvenser at leve med en spiseforstyrrelse. Nogle vil trække sig fra sociale arrangementer bl.a. i frygt for maden, der serveres. Nogle vil opleve udfordringer med fysisk nærkontakt i relation til negative tanker om egen krop. Endnu andre vil opleve mange konflikter og forhandlinger knyttet til måltider.

Oftest vil det være stressende at bære rundt på spiseforstyrrede tanker. Der kan være mange leveregler og en høj ambition om specifikke gøremål og præstationer.

Motivation for at opsøge behandling og blive fri for spiseforstyrrelsen er ofte forbundet med stor ambivalens. At man både vil være fri fra lidelsen, men samtidig ikke ønsker eller tør at give slip.

At få det bedre, indebærer at give slip på noget. Mange frygter, at det man giver slip på, er noget man har brug for.

Det er helt normalt og helt okay, at være ambivalent til et behandlingsforløb. At arbejde med motivation og ambivalens er ofte en stor del af behandlingen, og der er plads til ambivalensen hos os.

Når et familiemedlem er ramt af en spiseforstyrrelse, bliver ofte hele familien ramt af lidelsen. Det er helt almindeligt at opleve skyld, skam, sorg, håbløshed, vrede og magtesløshed. Mange oplever en fortvivlelse over, at den man holder af bliver “spist op” af spiseforstyrrelsen, ofte uden udtalt ønske om at blive hjulpet.

Hvis din familie er ramt af en spiseforstyrrelse, tilbyder vi pårørendesamtaler. Vi kan sammen aftale rammerne for disse samtaler. Typiske temaer er:

Hvordan kan vi støtte den, vi holder af, uden at støtte spiseforstyrrelsen
Hvordan kan vi bedst motivere for hjælp?
Hvad vedligeholder en spiseforstyrrelse?
Hvordan passer vi på os selv, når spiseforstyrrelsen fylder det hele?
Vi er lydhøre for jeres ønsker til, hvad I har brug for.

Giv slip på bekymringer om vægt, mad og krop

Oplever du, at grublerier og bekymringer om krop, spisning, mad, vægt, træning, diæter fylder for meget for dig? Er din livsudfoldelse begrænset som følge af dette?

En spiseforstyrrelse lader sig som oftest bedst behandle af kognitiv adfærdsterapi (KAT), men der kan bruges supplerende teknikker i henhold til at sænke symptomerne. I kombination med KAT vil en spiseforstyrrelse også have gavn af en mere værdibaseret tilgang, hvor der arbejdes med at flytte fokus fra mad til værdibaserede emner i livet – det kan eksempelvis være relationer, drømme og håb for fremtiden. Endvidere vil der i en spiseforstyrrelsesbehandling ofte være et element af psykoedukation, der betyder, at terapeuten forklarer nogle af virkningsmekanismerne bag en spiseforstyrrelse for i dybden at kunne ændre den uhensigtsmæssige adfærd.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sammen kan vi opsætte mål for behandling og i fællesskab afklare, hvor hurtigt eller skånsomt behandlingen skal skride frem. Vi vil undersøge din ambivalens for behandling, og hjælpe dig med at udfordre denne. Vi vil sammen udforske hvad der vedligeholder din lidelse.

Igennem nye strategier, vil vi arbejde på, hvordan du gradvist kan nå dine mål og delmål igennem adfærdsændring og nye strategier for tænkning, samt udforske nye muligheder for følelsesregulering. Du vil få hjemmeopgaver for hver samtale i tråd med de mål, vi i fællesskab har sat op.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os, og vores psykolog Maja vil meget gerne vejlede dig til hvem af psykologerne og hvilken metode, som kan passe bedst til netop dig og dine behov og ønsker.