Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) er en nyere behandlingsform, som i løbet af det sidste årti har vist sig at være særdeles effektiv i behandling af angstlidelser, OCD og depression. I MCT fokuserer man ikke på indholdet af tanker, som man gør i klassisk kognitiv terapi, men i større grad på, hvordan man tænker. Et problem med mange former for angst og ved depression er oplevelsen af, at man ikke kan stoppe med at tænke – gruble og bekymre sig. Og at disse bekymringer og grublerier øger angst- og depressionssymptomerne.

Lær at styre bekymringer og grublerier

Et gennemgående træk ved psykiske lidelser såsom angst og depression, er oplevelsen af, at du  mister kontrollen over tanker og følelser og fastholdes i et mønster, du ikke kan løsrive dig fra. Svære følelser og negative tanker er normalt, og noget vi alle erfarer. Årsagen til at emotionelt ubehag varer ved er ikke indholdet af tankerne eller følelserne i sig selv, men hvordan vi forholder os til disse.

De strategier vi benytter os af til at håndtere svære følelser, styres af de antagelser vi har om tænkningen. Disse antagelser kan både være positive som fx: ”Hvis jeg bekymrer mig om mit arbejde, bliver jeg bedre forberedt” og ”Hvis jeg tænker det igennem (grubler), kan jeg finde en løsning”. Disse lokker en ind til at hoppe på tanketoget og fører typisk til negative antagelser såsom: ”hvis jeg bekymrer mig så meget, kan jeg blive sindssyg” eller ”jeg har ingen kontrol over mine bekymringer”.

Behandling

I Metakognitiv terapi vil du lære at forholde dig anderledes til dine bekymringer og grublerier og tage kontrol over, hvor meget du tænker. Derudover udfordres de positive og negative antagelser om tænkningen. Terapiformen er attraktiv for dig, hvis du oplever, at du bekymrer dig meget og har lyst til at lære, hvordan du kan ”hoppe af tanketoget”.

I behandlingen arbejder vi med at identificere tankestil og uhensigtsmæssig copingstrategi og udforsker sammenhængen mellem disse og dine følelser. Vi tydeliggør, hvad der er med til at vedligeholde dine udfordringer og ser på, hvordan det kan være anderledes. Du vil lære at tænke mindre fremfor at tænke rigtigt samt at etablere mere hensigtsmæssige strategier for regulering af tanker og følelser. Herigennem oplever de fleste klienter, at de kan håndtere deres udfordringer bedre.

Vi har en to-årig videreuddannelse i metakognitiv terapi (MCT-I certificerede), vi bliver oplært i MCT af Adrian Wells, grundlægger af MCT, og vi bliver superviseret af verdens førende MCT-eksperter. Vi er blandt de få psykologer i Danmark, som kan tilbyde kvalificeret metakognitiv terapi med godkendelse fra Adrian Wells. Kontakt os gerne for mere information

Skriv til os

1 + 0 = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.