Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret metode og er anbefalet af den danske Sundhedsstyrelse som behandlingsmetode for en lang række af psykiske lidelser. Behandlingen retter sig mod problemløsning og sammenhængen mellem tænkning, handling, kropsfornemmelser og følelser. Tænkningen er det centrale i kognitiv terapi. Vores tankegang påvirker vores følelser og dirigerer vores handlinger. Dette er oftest en rigtig stor hjælp for os, da det hjælper os til at handle instinktivt, men det kan blive et problem, når vores fortolkninger bliver ukorrekte. Vi har alle negative tanker om os selv, om andre og om verden, og dette påvirker hvordan vi begår os i verden.

Kognitiv Adfærdsterapi tager udgangspunkt i din aktuelle situation

Terapien tager primært udgangspunkt i din aktuelle situation her-og-nu. Selv om mange tankemønstre stammer fra tidligere erfaringer, er det vores nuværende tanke- og handlingsmønstre, som er med til at fastholde og vedligeholde, at vi bliver ved med at tænke, føle og handle, som vi gør. Terapien tager ikke udgangspunkt i, at man skal skifte negative tanker ud med positive tanker, men snarere at man kan lære at tænke mere realistisk.

Hvad går behandlingen ud på?
I kognitiv adfærdsterapi benytter vi en stor variation af teknikker for at ændre tanker, adfærd, følelser og kropsfornemmelser. Teknikkerne kan være kognitive, adfærdsmæssige, miljømæssige, støttende, interpersonelle eller erfaringsbaserede. Vi vælger teknikker ud fra dit overordnede behov eller dit mål for sessionen.

I starten af behandlingsforløbet bruger vi tid på at kortlægge problematikken. Hvor stammer problemerne fra? Hvad har udløst, at du har fået det så dårligt nu? I hvilke situationer opstår de? Vi udforsker hvilke tanker og forestillinger, som udløser og vedligeholder de negative reaktioner. Og ikke mindst er det meget vigtigt for os at kortlægge og give dig viden om, hvorfor det bliver ved med at være sådan.

En central del af den kognitive adfærdsterapi er, at vi formidler den viden, vi har om dine problemer:

  • hvorfor og hvordan vedligeholdes dine udfordringer
  • hvorfor reagerer din krop, som den gør
  • hvorfor en adfærdsændring er nødvendig, og hvordan det er muligt.

Ny viden hjælper dig til at kunne håndtere og forstå dit problem mere konstruktivt.

Vi finder alternative fortolkninger

Vi arbejder med at finde alternative fortolkninger til dine negative automatiske tanker, der hvor du har svært ved at finde andre alternative fortolkningsmuligheder end dem, som bekræfter de negative følelser. Dette fremmer en mere fleksibel tankegang, men ikke mindst er det meget nemmere at ændre adfærd, hvis du ikke længere er lige så overbevist om, at det vil være uhensigtsmæssigt/farligt. Typiske kognitive teknikker er spørgsmål som “hvad ville du sagt til din veninde i den samme situation”, eller “hvad kan du lære af din tidligere erfaring”, “hvor sandsynligt er det, at…?” Disse spørgsmål stiller psykologen for at aktivere de alternative tanker og mindske den automatiske tankes sandhedsværdi.

Herudover er adfærd et centralt element i terapien. Samtidig med at du lærer at tænke anderledes, skal adfærden også justeres. Dette med henblik på at give konkrete erfaringer med succes, eller at det ikke går så galt, som du frygter. Og du skal erfare dette gentagne gange. Når du for 30. gang har oplevet, at det faktisk går ret godt, vil den alternative forklaringsmodel ikke kun tænkes at være rigtig, men også føles rigtig. Adfærdsbehandlingen er typisk meget struktureret og gradueret, sådan at vi sætter ind der, hvor der er størst mulighed for succesoplevelser til at starte med og bygger videre derfra. Adfærdsbehandlingen kan foregå i sessionerne, men også som konkrete hjemmeopgaver mellem hver session.

Tilbagefaldsforebyggelse er også et vigtig element i kognitiv adfærdsterapi, da et stærkt psykisk velbefindende er som store muskler – de skal vedligeholdes. Desværre er det sådan, at den vigtigste indikation på, at man får en angstlidelse eller en depressiv episode, er, at man tidligere har haft angst eller depression. I terapien skal man derfor lære at lægge mærke til tegn på negative automatiske tanker og lære færdigheder i, hvordan man kan sætte ind, inden det går galt.

Hvorfor kognitiv adærdsterapi?

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en veldokumenteret, evidensbaseret behandlingsform, som anbefales af Sundhedsstyrelsen til behandling af angst, OCD og depression, når den udøves af professionelle terapeuter med uddannelse i metoden.

Som psykologisk metode har KAT mere holdbare virkninger end psykofarmaka, og den er helt uden bivirkninger (Sundhedsstyrelsen).

Skriv til os

1 + 1 = ?

Kognitiv terapi i københavn Anbefaling fra en samarbejdspartner Kognitiv terapi

Karin Sjögren og Magnus Sjögren

Speciallæge i psykiatri, www.edubrain.se Speciallæge i psykiatri, www.edubrain.se
★★★★★
5 | 5
Vi på Edubrain psykiatriska mottagning har sedan flera år ett mycket bra samarbete med psykologerna på Kognitiv Terapi i Köpenhamn. Vi uppskattar särskilt deras höga grad av professionalitet tillsammans med ett trevligt och personligt bemötande. Vi kan bara varmt rekommendera dem och ser själva fram emot många fler år av positivt samarbete. Read more...
Kognitiv terapi i københavn Anbefaling fra en samarbejdspartner Kognitiv terapi

Camilla Hjorth Nielsen

Speciallæge i psykiatri, Nordkystens psykiater Speciallæge i psykiatri, Nordkystens psykiater
★★★★★
5 | 5
Jeg kan varmt anbefale psykologerne i Kognitiv Terapi København, som jeg igennem et par år har haft et givende samarbejde med. De udviser en høj grad af professionalisme, empati og omsorg for alle klienter. Et forløb hos Kognitiv Terapi København garanterer et brugbart og effektivt behandlingsforløb. Read more...
Kognitiv terapi i københavn Anbefaling fra en samarbejdspartner Kognitiv terapi

Dorte Fløe Lemming

Psykolog Psykologhuset ReView, Århus Psykolog Psykologhuset ReView, Århus
★★★★★
5 | 5
Mine varmeste anbefalinger til Kognitiv terapi København! Jeg har været på kursus med klinikkens ejere adskillige gange og har meget stor respekt for deres høje faglighed og behagelige måde at møde deres medmennesker på. Read more...