Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) er en nyere behandlingsform, som i løbet af det sidste årti har vist sig at være særdeles effektiv i behandling af angstlidelser, OCD og depression. I MCT fokuserer man ikke på indholdet af tanker, som man gør i klassisk kognitiv terapi, men i større grad på metatanker, nemlig tanker og antagelser om vores tanker og reaktioner herpå. I MCT er det vigtigere at kigge på, hvordan man responderer på ens tanker, end på hvad man tænker.

Hvad er metakognitioner

Metakognitioner er tanker om tænkning. Et gennemgående træk ved psykisk lidelse såsom angst og depression, er at man oplever en manglende kontrol over ens tænkning.

Vi kan have positive metaantagelser om bekymringer som for eksempel: ”bekymringer hjælper mig til at være bedre forberedt” eller ”bekymringer hjælper mig til at undgå fare” og derved blive lokket ind i bekymringerne. Vi kan samtidig have negative metakognitioner om bekymringer som for eksempel: ”hvis jeg bliver ved med at bekymre mig, vil jeg besvime/dø/få kræft” samt at ”bekymringerne er ukontrollerbare”.

Behandling

I behandlingen retter vi opmærksomhed mod et kognitivt opmærksomhedssyndrom (CAS), som består af grublerier, bekymringer, overopmærksomhed på fare og uhensigtsmæssig håndtering. Vi udfordrer metaantagelserne omkring tankerne og lærer dig, hvordan du kan kontrollere dine bekymringer og grublerier, tænke mindre fremfor at tænke rigtigt samt at etablere mere hensigtsmæssige strategier. Herigennem oplever de fleste klienter, at de kan håndtere deres udfordringer bedre.

Vi bliver oplært i MCT af Adrian Wells, grundlægger af MCT og vi bliver superviseret af Skandinaviens førende MCT-eksperter. Vi er blandt de få psykologer i Danmark, som kan tilbyde kvalificeret metakognitiv terapi med godkendelse fra Adrian Wells. Kontakt os gerne for mere information.

Skriv til os