Social angst

 

Grundlæggende handler social angst om frygten for at dumme sig i sociale situationer og blive bedømt negativt. Denne frygt er er noget de fleste nok kender til. Derfor gives diagnosen også kun, hvis bekymringen for sociale situationer forstyrrer ens rutiner, arbejde eller sociale liv betydeligt.

I sociale situationer vil angstsymptomerne næsten altid være aktiveret og forstærkes for eksempel i større forsamlinger, i mindre grupper eller i samtaler på tomandshånd. Tankerne kredser ofte om frygten for at optræde pinligt, og nogle kan være specielt bange for, at andre skal se, at de skælver på hænderne, ryster i stemmen, rødmer eller sveder. På den måde kan der også opstå en angst for angsten, da man frygter at blive afsløret som en person med angst.

Undgår du sociale situationer?

Da denne tilstand er svært pinefuld, hvis man har social angst, bliver sociale situationer ofte undgået, eller man gør brug af forskellige sikkerhedsforanstaltninger fordi man er overbevist om, at de kan afhjælpe situationen. Det kan for eksempel være at bruge make-up for at skjule rødmen, skjule hænder for at kamuflere rysten eller indøve samtaler, inden de opstår, for at forberede, hvordan de skal forløbe.
Desværre har disse sikkerhedsrutiner en modsat effekt end den ønskede – nemlig et øget selvfokus og en fastholdelse af angsten.

Bliv social igen uden angst

Heldigvis findes der god behandling for social angst, og kognitiv adfærdsterapi viser gode resultater. Vi bruger meget tid på at kortlægge angstoplevelsen og danner et overblik over dine forskellige angstfyldte situationer. Vi arbejder på at fremme og træne en accept af, at angstsymptomer vil opstå, nu hvor frygten er blevet koblet til de sociale situationer.

Ved at træne en accept af uro i sociale situationer vil du opleve at blive mindre angst for, at angsten vil opstå. Du vil opleve større kontrol over de frygtede situationer og også større kontrol over angsten, hvis den opstår. På en gradvis og systematisk måde træner vi med dig i fællesskab, så du bedre kan møde de frygtede situationer.

Skal vi hjælpe dig?