OCD

OCD er kendetegnet ved tilbagevendende tanker og impulser, som dukker op, selvom du ikke ønsker det. Tankerne bliver ofte ledsaget af handlinger, som udføres for at hindre, at det frygtede sker. Undersøgelser viser, at indholdet af tankerne hos personer med OCD ikke adskiller sig fra indholdet af tankerne hos mennesker uden OCD. Det som til gengæld adskiller de to grupper, er graden af ubehag knyttet til tankerne. Alle har altså disse tanker, men vi snakker ikke om dem, fordi de ofte er knyttet til tabu. Af denne grund kan man komme til at tro, at man er den eneste med disse tanker. Og det er ikke rigtigt!

Tvangstanker

Tvangstanker er uønskede tanker, billeder eller tilskyndelser, ofte formuleret som ’hvad nu hvis’-tanker. Når tankerne opstår, får man samtidig et intenst ubehag knyttet til tankerne. De mest almindelige tanker handler om frygten for at være smittet med eller at smitte nogen med en sygdom, men man kan også have frygt for ildebrand, indbrud eller andre former for ulykker. Andre plages af tanker af seksuel art eks. at de er tiltrukket af børn, og nogen kan også være selvskadende eller have tanker om at gøre skade på nogen, man holder af.

Tvangshandlinger

For at dæmpe ubehaget knyttet til disse tanker er de forbundet med tvangshandlinger. De mest almindelig tvangshandlinger er vasken og tjekkeadfærd. Andre har tvangshandlinger knyttet til en vis orden, symmetri eller knyttet til bestemte tal. Det er også almindeligt at inddrage andre i tvangstankerne ved at få andre til at sikre, at det frygtede ikke sker. En del OCD-ramte oplever, at de ikke har handlinger men kun tvangstanker, og her kamufleres handlingerne i mentale ritualer såsom at monitorere, teste eller sammenligne følelser. Når ubehaget knyttet til bestemte tanker er så stort, er det klart, at man gennem anstrengelser forsøger at fjerne disse tanker. Problemet med denne strategi er, at jo mere man tænker, at man ikke skal tænke visse tanker, desto mere tænker man netop disse tanker.

Hvordan stopper jeg med at tænke?

I kognitiv adfærdsterapi for OCD bruger vi en række metoder, så du kan udsætte dig selv for den frygtede situation og acceptere tanken uden at reagere på den. Vi vil derfor danne et overblik over, hvilke situationer der udløser tvangstankerne. Vi vil give dig viden om, hvordan tanker fungerer, så du bedre kan acceptere dem. Vi vil udfordre de tanker, du har og prøve at gøre tankerne ufarlige.

Vi vil identificere alle uhensigtsmæssige mønstre, som er med til at bidrage til, at din angst fastholdes.

Selv om du er hårdt ramt af OCD, har været plaget i lang tid, eller har været i behandling for OCD uden god effekt, vil de fleste, som opsøger kognitiv behandling tilrettelagt for OCD, opleve betydelig bedring.

tanker-stress

Er du pårørende?

OCD er ofte en stor belastning for pårørende, da omfanget af lidelsen kan være stor. Den ramte person kan være svært forpint og begrænset i sin livsudfoldelse, og tvangshandlingerne kan være frygteligt tidskrævende. Herudover bliver pårørende ofte inddraget i OCD’en, ved at den OCD-ramte ofte vil søge bekræftelse hos sine nærmeste om, at det frygtede ikke er farligt, eller at man som pårørende forsøger at hjælpe med at gennemføre tjek eller andre handlinger for den OCD-ramte, og således bliver en del af OCD’en.

Bliv klogere på OCD

Bliv klogere på OCD og dets symptomer.
Læs mere på vores blog.

Telefontider

Vil du tale med os?
Klik her for at se vores telefontider og telefonnummer.

Skriv til os

 

1 + 6 = ?