Jalousi

 

Jalousi er en følelse, vi alle kan besidde. Det er naturligt, at man kan blive usikker på sin partner i bestemte situationer, hvilket jo ofte handler om, at man er bange for at miste en, man er glad for. Ofte kan der være et bagvedliggende selvværdsproblem, hvor man ikke føler sig sikker på, om man er værd at elske, eller man kan have dårlige erfaringer med at være blevet svigtet i tidligere forhold.
Men selvom jalousi kan være naturligt forekommende, kan det for nogen tage overhånd og blive et problem og til tider en selvopfyldende profeti.

Kendetegn ved jalousi

Den, der er jaloux, er plaget af mange negative tanker og forestillinger omkring sin partner, hvilket medfører meget stærke følelser herunder angst. Disse er ofte meget svære at rumme og derfor svære at håndtere konstruktivt. Den jalousi-ramte vil ofte forsøge at fjerne ubehaget ved at prøve at kontrollere sin partner gennem tjekkeadfærd eller ved at få svar gennem konfrontation. En adfærd der ofte vil være en belastning for den anden part og for forholdet, og dermed kan ende ud i, at personen faktisk ender med at blive forladt.

Kognitiv behandling af jalousi

Kognitiv adfærdsterapi tager udgangspunkt i, hvordan din situation ser ud her og nu. Vi vil undersøge, hvad det er for situationer og forestillinger, der aktiverer din jalousi, og hvordan du håndterer dette, når først det er på spil.
Vi lærer dig redskaber i form af vejrtrækning og afledningsstrategier, så du bliver bedre til at kunne udholde det stærke ubehag. Udover at finde mere rimelige fortolkninger, fokuserer vi også på at erstatte din adfærd med mere hensigtsmæssige reaktionsmønstre. Dermed mindskes konflikterne, og der opstår mulighed for flere gode oplevelser. Mere nærhed kan opstå og mulighed for igen at skabe tillid til din partner.

Skal vi hjælpe dig?

 

Telefonnummer

3 + 2 = ?