Depression

Depression er ikke det samme som at opleve tristhed og sorg. Depression er derimod en psykisk lidelse, som går ud over dit daglige funktionsniveau, og som er kendetegnet ved et humør, som ikke svarer til det, du normalt kender.

Tegn på depression

Ved en depression vil du opleve tab af glæde, tab af lyst, nedtrykthed og mindre energi.

Andre kendetegn ved depression er; svækket koncentration og opmærksomhed, nedsat selvværd eller selvtillid, skyldfølelse, beslutningsvægring, negative tanker om fremtiden, selvmordstanker, søvnproblemer, nedsat sexlyst, angst, uro og irritabilitet.

Ændret adfærd

Depressionen ændrer vores ”lystkompas”, og det kan være rigtig svært at finde ud af, hvad man egentligt har lyst til. Når energien heller ikke er tilstede, kan det være rigtig svært at følge de ’gode råd mod depression’, som de fleste kender godt. Når det meste føles meningsløst, når det føles bedre at sove, når man isolerer sig og holder op med at gøre ting, man tidligere havde lyst til, ændrer man sin adfærd i en sådan grad, at man forstærker de depressive symptomer.

Ændrede tanker og følelser

Depression ændrer måden, vi tænker på, og hvad vi tænker på. Ved en depression opstår flere negative tanker, som er helt automatiske og typisk tilbagevendende som f.eks.: “Jeg kan ikke magte det” eller “jeg duer ikke til noget”. I tillæg ændres tankeprocessen ved, at man bliver mere tilbøjelig til at gruble over fortiden eller bekymre sig om fremtiden. Ofte med antagelsen om, at “hvis jeg blot tænker det igennem, finder jeg en løsning på det”. Problemet med den tankestrategi er, at man meget sjældent finder løsninger og ikke bliver bedre forberedt. Tværtimod øges problemerne ved, at håbløsheden forstærkes, og de negative tanker øges.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er den behandlingsform, som udviser de bedste resultater, når der er tale om en let til moderat depression. I behandling af svær eller kronisk depression anbefaler vi en kombination af kognitiv adfærdsterapi og antidepressiv medicin.

I kognitiv behandling for depression identificerer vi hvilke faktorer, der er med til at fastholde problemet. Vi sætter ind der, hvor det er mest nødvendigt. Typisk betyder det, at der ved de svære depressioner er mest fokus på at sætte ind med adfærdsmæssige ændringer, mens man ved lettere depressioner også fokuserer på tankestrategier.

Kan jeg styre mine tanker?

Vi vil identificere, hvad du kan gøre for at få det bedre, og sammen definerer vi mål og delmål. Du får værktøjer til at træne evnen til at fange de negative tanker og udfordre dem.
Derudover bliver du i stand til at hindre grublerier og bekymringer, da disse tankeprocesser vurderes til at være kerneprocesserne ved depression.
Disse strategier udgør samlet set dele af din værktøjskasse, der gør dig i stand til at håndtere faresignaler, og dermed undgår du depressive tilbagefald i fremtiden.

Bliv klogere på depression

Bliv klogere på depression og dets symptomer. Læs mere på vores blog.

Telefontider

Vil du tale med os?
Klik her for at se vores telefontider og telefonnummer.

Skriv til os

 

1 + 6 = ?